-

بررسی دلایل شکستگی فک و صورت بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی شهر یزد از مهر 88 تا مهر 89
مقایسه آزمایشگاهی نتایج جرمگیری زیر لثه‌ای با استفاده از دو روش Er:YAG laser و اولتراسونیک
مقایسه اثر نیستاتین با فلوکونازول در ترکیب با ماده بهسازی بافت بر وضعیت رشد کاندیدا آلبیکانس در طول زمان در شرایط In Vitro
ارزیابی رابطه وضعیت رویشی دندان عقل نهفته فک تحتانی و پوسیدگی‌های سرویکال مولر دوم مجاور در مراجعین به دانشکده و بخش خصوصی
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانم‌های باردار در مورد سلامت پریودینال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری در شهر یزد در سال 1389
مقایسه آزمایشگاهی اثر تراش با فرز و لیزر Er:YAG برروی ریزنشت در حفرات کلاس V
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی فراوانی نسبی بی دندانی براساس طبقه بندی کندی در مراکز درمانی شهر یزد در سال 1389
بررسی فراوانی رستوریشن‌هایی که پتانسیل ایجاد بیماری پریودنتال را دارند در افراد مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال 13
بررسی اثر چرخه های مکانیکی و حرارتی بر استحکام باند ریزکششی Clearfil SE Bond به عاج سطحی
مقایسه استحکام باند ریز برشی سمان های رزینی Maxcem,Panavia F2 و Variolink II به عاج ریشه دندان گاو
بررسی اثر زمان خشک کردن با هوا بر استحکام باند ریزکششی یک ادهز به عاج
بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب یونیت ها در دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1389
بررسی تظاهر پروتئین سیکلین DI در سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی
ارزیابی اثر تعداد دفعات روزانه استفاده از نخ دندان در میزان کاهش التهاب لثه بین دندانی
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران از مراقبت های دهانی در بیماران بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان های استان کرمان در سال 1389
بررسی بیان پروتئین‌های BCL2 و BAX در بافت لثه افراد وابسته به تریاک
ارزیابی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران با سرطان سر و گردن در کرمان در سال 1389-1388
بررسی شیوع دندان درد و برخی فاکتورهای وابسته به آن در افراد بزرگسال شهر کرمان در سال 1388
ارزش تشخیصی تست های حرارتی و الکتریکی جهت تعیین حیات پالپ در دندان های شیری
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*