اصل بیومکانیک در پایه های پروتزهای پارسیل انتها آزاد که توسط پروتز ثابت اسپلینت شده اند.

بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای ایدز، هپاتیت B و هپاتیت C در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به بخش دندان پزشکی بیمارستان شهید دستغیب
مقایسه میزان اینترلوکین-8 در مایع شیار لثه دندان های با پالپیت برگشت ناپذیر علامت دار و بدون علامت
بررسی شیوع انواع پیگمانتاسیون های دهانی در مراجعین بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی شیراز در بهار 1389
بررسی تاثیر فیلرهای نانوپوروس بر روی میزان انقباض پلیمریزاسیون و درجه تبدیل یک کامپوزیت آزمایشی در شرایط نوری متفاوت
مقایسه تأثیر بوپی واکائین و لیدوکائین به عنوان داروی بی حسی موضعی در میزان بروز دردهای پس از درمان ریشه دندان
بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان و پریودنتال و تعداد دندان های کشیده شده در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید دستغیب شیراز در سا
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی آزمایشگاهی میزان دقت سه اپکس یاب الکترونیکی در تعیین محل پرفوراسیون ریشه دندان
«بررسی میزان EBV در نمونه های بزاق بیماران دریافت کننده پیوند کلیه قبل از عمل و چهار ماه بعد از دریافت پیوند توسط روش Quantitative Real Time PCR در بیمارست
بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های تروماتیک دندانی در افراد مراجعه کننده به بخش ترمای دانشکده دندانپزشکی شیراز طی سالهای 1387 و 1388
طراحی نرم افزار واکاوی فضا و بررسی مقایسه ای دقت اندازه گیری دندان ها به دو روش دستی و دیجیتال
مقایسه اثر دو مخاط چسب تریامسینولون و کلوبتازول بر زخم مخاط دهان در مدل حیوانی
-
بررسی تغییرات رادیوگرافی کورتکس تحتانی مندیبل در زنان یائسه
مقایسه تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی دندان های نیش نهفته فک بالا (از نظر موقعیت قرارگیری، آنکیلوز و دایلسریشن ریشه) و یافته های
بررسی استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران بهجت همراه با ضایعات دهانی در درمانگاه مطهری شیراز در سال 1389
بررسی عوارض جراحی انواع دندان ها و دندان های نهفته جراحی شده در شهر بوشهر در سال 1388
بررسی اثر تأخیر در بکار بردن کامپوزیت و اثر کاربرد دو لایه از ادهزیو One-Bottle بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی
بررسی طول و عرض قوس فکی، عمق کام و شاخص ارتفاع کام (Palatal Height Index)در بیمارانی با نهفتگی کانین فک بالا
بررسی میزان بهره مندی گروههای هدف از خدمات بهداشت دهان و دندان در استان فارس سال 1387 و مقایسه با سال 1386
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*