کاربرد دستگاههای متحرک در ارتدنسی بزرگسالان

بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نحوه آموزش و ارزشیابی بخش پریودنتولوژی در دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی 89-1388
مقایسه‌ی میزان دقت فرمول جدید پیش بینی کننده عرض مزیودیستالی کانینهای دائمی و پرمولرهای رویش نیافته با فرمول تاناکا-جانسون
بررسی رادیوگرافیک موقعیت لندمارکهای آناتومیک (سوراخ چانه‌ای، کانال آلوئولار تحتانی، کف سینوس ماگزیلاری) در نواحی بی‌دندان و با دندان ریج
مقایسه اثر ضددرد ایندومتاسین و ایبوپروفن پس از درمان ریشه دندان
مقایسه دقت دستگاه های اپکس یاب الکترونیکی Novapex, RootZX در شرایط Invivo
ارزیابی دقت اپکس یاب Root ZX در تعیین طول کانال دندان های قدامی شیری
بررسی اثر ژل کلرهگزیدین در بروز ساکت خشک
بررسی DMFT دندان های مولر اول دائمی در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یزد
-
-
بررسی رابطه میزان لثه کراتینیزه با سلامت بافت نرم اطراف ایمپلنت های دندانی 3i
مقایسه دقت تشخیص عاج سالم از عاج عفونی با دو محلول رنگ آمیزی Acid Red و Povidone-Iodine
بررسی شیوع سلولهای اتموئید اینفرا اوربیتال (سلولهای هالرز) در رادیوگرافی پانورامیک
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*