ارزیابی مقایسه ای خارج دهانی قدرت باند برشی میکرونی سیستم های ادهزیو مختلف ارتودنسی به مینا

-
-
بررسی رابطه میزان لثه کراتینیزه با سلامت بافت نرم اطراف ایمپلنت های دندانی 3i
مقایسه دقت تشخیص عاج سالم از عاج عفونی با دو محلول رنگ آمیزی Acid Red و Povidone-Iodine
بررسی شیوع سلولهای اتموئید اینفرا اوربیتال (سلولهای هالرز) در رادیوگرافی پانورامیک
بررسی ضخامت عاج باقیمانده و اکسپوژرهای کشف نشده در حفرات عمیق کلاس پنج انسان
بررسی رابطه بین چاقی و پریودنتیت در مراجعه کنندگان به بخش مشاوره تغذیه کلینیک خاتم الانبیاء و دانشکده دندانپزشکی یزد در سال تحصیلی 1389-1388
بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات پاتولوژیک دهان و فک گزارش شده در سرویس های پاتولوژی شهر یزد در سالهای 88-80
ساخت و ارزیابی پروب دندانی Pulse-Oximeter جهت بررسی حیات پالپ دندان
ساخت و ارزیابی کارایی یک وسیله تشخیصی برای اندازه گیری آلودینیای مکانیکی
بررسی اثر 4 نوع ماده بعنوان Core بر میزان مقاومت در برابر شکست دندان های درمان ریشه شده و ترمیم شده با پست کامپازیتی تقویت شده با فیبر (FRC)
بررسی تأثیر کاربرد دو نوع پرایمر روی سطح بیس براکتهای فلزی بر قدرت باند برشی - یک مطالعه خارج دهانی
-
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*