بررسی میزان ریزنشت آپیکالی چهار سیلر مختلف مورد مصرف در درمانهای اندودونتیکس

بررسی رابطه بین چاقی و پریودنتیت در مراجعه کنندگان به بخش مشاوره تغذیه کلینیک خاتم الانبیاء و دانشکده دندانپزشکی یزد در سال تحصیلی 1389-1388
بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات پاتولوژیک دهان و فک گزارش شده در سرویس های پاتولوژی شهر یزد در سالهای 88-80
ساخت و ارزیابی پروب دندانی Pulse-Oximeter جهت بررسی حیات پالپ دندان
ساخت و ارزیابی کارایی یک وسیله تشخیصی برای اندازه گیری آلودینیای مکانیکی
بررسی اثر 4 نوع ماده بعنوان Core بر میزان مقاومت در برابر شکست دندان های درمان ریشه شده و ترمیم شده با پست کامپازیتی تقویت شده با فیبر (FRC)
بررسی تأثیر کاربرد دو نوع پرایمر روی سطح بیس براکتهای فلزی بر قدرت باند برشی - یک مطالعه خارج دهانی
-
بررسی سواد سلامت پریودنتال بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد
بررسی ثبات تغییرات زبان و استخوان هایویید دو سال پس از درمان فعال فانکشنال
بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای دهان، فک و صورت در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان خلیلی
اثر اسانس «مورد» بر روی باکتری Porphyromonas Gingivalis
ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه European Medical Risk Related History (EMRRH0 برای استفاده در جامعه ایرانی
بررسی مقایسه ی میزان خمیدگی، ترک خوردگی و شکستگی کاسپ ها در مواد ترمیمی موقت
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*