تأثیرات هیپنوتیزم در درمانهای دندانپزشکی

بررسی اثر ژل کلر هگزیدین در بروز ساکت خشک
مقایسه اثر ضد درد ایندومتاسین و ایبوپروفن پس از درمان ریشه دندان
بررسی هزینه اثر بخشی واحدهای بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد طی دوره 6 ماهه دوم سال 1387
بررسی شیوع شکستگی‌های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران شیراز - خرداد 88-1387
بررسی آگاهی دندانپزشکان شیراز درباره استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک در بیماران قلبی قبل از اقدامات دندانپزشکی
بررسی ارتباط میان MRG و دیابت در بخش تشخیص در سال 88-87
مقایسه آزمایشگاهی میزان حلالیت رزیلون و گوتاپرکا در کلروفرم
مقایسه موقعیت قدامی سر در افراد مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی - فکی با گروه سالم
ارزیابی سفالومتریک پلان‌های کرانیوفاشیال یک جمعیت ایرانی بر اساس موقعیت طبیعی سر
مطالعه رادیوگرافیکی وقوع آنومالی‌ها و تغییرات تکاملی دندانها در بیماران تالاسمی ماژور
بررسی میزان شیوع و نوع ایسموسهای کانال ریشه در اولین مولرهای فک بالا و پایین در جمعیت شهر شیراز
بررسی تأثیر کلروفرم بر روی میزان ریزنشت اپیکالی در درمانهای مجدد اندو
مقایسه سطح بزاقی IgA ، ترکیبات آلی، معدنی و pH در بیماران با جرم بالای لثه‌ای زیاد یا کم
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*