بررسی فراوانی ناهنجاریهای دندانی و اسکلتی در بیماران دارای شکاف لب و یا کام

مقایسه اثر دود سیگار و سیگارت بر رشد استرپتوکوک موتانس و استرپتوکوک سنگوئیس به روش In Vitro
مقایسه اثربخشی تجویز قبل از شروع درمان استامینوفن، استامینوفن کدنین و ایبوپروفن بر کاهش درد پس از درمان اندودنتیک در دندانهای وایتال
بررسی رابطه پلن اکلوزال فک بالا با خط آلاتراگوس و رابطه پلن اکلوزال فک پایین با رترومولرپد در جمعیت شیراز
مقایسه سفالومتری تغییرات کرانیوفیشیال بیماران کلاس III قبل و بعد از درمان با فیس ماسک و پلاک متحرک اکسپانشن فک بالا (شیراز 1377- 1387)
بررسی بافت شناسی واکنش پالپ دندانهای انسان به نسبتهای متفاوت مایع به پودر MTA سفید به عنوان ماده پوشاننده پالپ
بررسی اثر عصاره‌ی آناناس به تنهایی و در ترکیب با وانکومایسین بر روی استرپتوکوکوس سانگوئیس
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی ثبات ابعادی و خشونت سطحی یک نوع ماده‌ی قالبگیری فانکشنال پس از غوطه ورسازی در دو نوع ضدعفونی کننده
ارزیابی و مقایسه ناهنجاریهای دندانی - صورتی در متولدین سالهای پیش، حین و پس از دفاع مقدس، در بین مراجعه کنندگان به کلینیک ویژه دانشکده دندان
بررسی میزان اضطراب قبل و بعد از کشیدن دندان در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی شیراز با استفاده از Visual Analogue Scale
-
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در خصوص تعریف، علت شناسی، تشخیص، عوامل مستعد کننده، پیشگیری و درمان Dry Socket
بررسی میزان آگاهی والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز از روش های پیشگیری از پوسیدگی (فلوراید تراپی و استفاده از فلوراید)
بررسی تغییرات استخوان مندیبل در بیماران پرتودرمانی شده به دلیل سرطان‌های سر و گردن
طراحی روشی پیشنهادی جهت افتراق نورالژی تری ژمینال از سایر دردهای دهانی - صورتی و بررسی کارآیی آن
آگاهی از نگرش، عملکرد و رضایت بیماران تحت درمان ارتودنسی در کلینیک ویژه دندانپزشکی شیراز در سال 1387
ارزیابی تأثیر توزیع بروشور در بالا بردن سطح آگاهی والدین در زمینه اقدامات اولیه لازم در مواقع Avulsion دندان‌های دائمی
بررسی موقعیت طبیعی سر در طی سه مقطع زمانی از روز و قابلیت تکرار آن بعد از شش ماه
مروری بر اسکواموس سل کارسینومای دهانی و بررسی فراوانی آن در شهر شیراز از فروردین 1386 تا پایان شهریور 1388
بررسی ارتباط میان میزان احتمال بروز تغییرات بدخیمی در ضایعه دهانی لکوپلاکیا با ریسک فاکتورهای سن، جنس و عادت مصرف سیگار توسط بیمار و شکل کلی
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*