بررسی خارج دهانی مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده بازسازی شده با انواع مختلف FRC Post

ارزیابی و مقایسه ناهنجاریهای دندانی - صورتی در متولدین سالهای پیش، حین و پس از دفاع مقدس، در بین مراجعه کنندگان به کلینیک ویژه دانشکده دندان
بررسی میزان اضطراب قبل و بعد از کشیدن دندان در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی شیراز با استفاده از Visual Analogue Scale
-
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر شیراز در خصوص تعریف، علت شناسی، تشخیص، عوامل مستعد کننده، پیشگیری و درمان Dry Socket
بررسی میزان آگاهی والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز از روش های پیشگیری از پوسیدگی (فلوراید تراپی و استفاده از فلوراید)
بررسی تغییرات استخوان مندیبل در بیماران پرتودرمانی شده به دلیل سرطان‌های سر و گردن
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
آگاهی از نگرش، عملکرد و رضایت بیماران تحت درمان ارتودنسی در کلینیک ویژه دندانپزشکی شیراز در سال 1387
ارزیابی تأثیر توزیع بروشور در بالا بردن سطح آگاهی والدین در زمینه اقدامات اولیه لازم در مواقع Avulsion دندان‌های دائمی
بررسی موقعیت طبیعی سر در طی سه مقطع زمانی از روز و قابلیت تکرار آن بعد از شش ماه
مروری بر اسکواموس سل کارسینومای دهانی و بررسی فراوانی آن در شهر شیراز از فروردین 1386 تا پایان شهریور 1388
بررسی ارتباط میان میزان احتمال بروز تغییرات بدخیمی در ضایعه دهانی لکوپلاکیا با ریسک فاکتورهای سن، جنس و عادت مصرف سیگار توسط بیمار و شکل کلی
مقایسه انگیزه‌های شغلی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی سال‌های اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی شیراز -1388
بررسی و مقایسه میزان گسترش عرضی فک بالا و مشکلات حین درمان در بیماران درمان شده با پیچ طراحی شده و پیچ سه محوره دستگاه متحرک
مقایسه درصد تحلیل نوک ریشه دندان‌های پیشین بعد از درمان ارتودنسی به دو شیوه استاندارد اج وایز (SEW) و اج وایز سیم مستقیم (MBT)
بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان بر اساس شاخص DMFTs در دانشجویان دندانپزشکی شیراز (نیمسال دوم 87-86)
بررسی ارتباط میزان تورم در اثر کشیدن دندان مولر سوم نهفته‌ی فک پایین با سن
بررسی اثر پوشش رزینی و کلرهگزیدین روی ریزنشت سیمانهای رزینی بعد از نگهداری در آب
بررسی میزان اثر تخریبی اسیدهای مختلف حاصل از تخمیر مواد غذایی بر روی نسج مینای دندان های شیری توسط دستگاه Micro Vickers Hardness Tester
بررسی ضایعات دهانی در بیماران آسم و آلرژی
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*