استئومیلیت فکی

بررسی تأثیر آماده‌سازی سطح عاج توسط کلرهگزیدین بر ریزنشت ترمیم‌های کامپوزیت - رزین در چهار سیستم ادهزیو
سلول های بنیادی آینده دندانپزشکی را متحول خواهند کرد
بررسی آگاهی دانشجویان دندانپزشکی از بیماریهای سیستمیک شایع و نحوه برخورد با آن ها
بررسی خصوصیات کلینیکو پاتولوژیک ضایعه پیوژنیک گرانولهای دهانی و انواع آن در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز
شناسایی مولکولار مخمرهای کاندیدای جدا شده از استوماتیت کاندیدایی در استفاده کنندگان از دست دندان کامل و بررسی فاکتورهای موثر در ایجاد آن
بررسی اثر Prestretching بر افت نیروی زنجیرهای الاستومری مصنوعی
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی رابطه بدکاری مفصل گیجگاهی - فکی با مشکلات ناحیه ی گردن
بررسی اثر برخی از ادویه جات معمول مصرفی در مواد غذایی بر PH اسیدهای آلی پوسیدگی زا
بررسی رادیوگرافیک کیفیت درمان ریشه انجام شده توسط دانشجویان عمومی دانشکده دندانپزشکی شیراز
بررسی تغییرات میزان فشار خون و نبض بعد از تزریق لیدوکائین حاوی اپی نفرین‌(لیدوکائین 2./. + اپی نفرین 1:80000) در تزریق بلاک فک پایین در بیماران بدو
بررسی تأثیر فیلرهای نانوپوروس بر روی میزان انقباض پلیمریزاسیون و درجه تبدیل یک کامپوزیت آزمایشی در شرایط نوری متفاوت
بررسی خارج دهانی سیل کنندگی دو روش پر کردن کانال ریشه به دنبال شکسته شدن فایل روتاری NiTi در ثلث آپیکالی
میزان شیوع ضایعات مینایی در دندان های قدامی دانش آموزان شهر شیراز
بررسی توانمندی دانشجویان از آموزش‌های اخذ شده در دروس مختلف ارتودنسی به روش خودسنجی
بررسی میزان شیوع پوسیدگی دندانهای قدامی کودکان 3 تا 5 ساله و ارتباط آن با تغذیه در شهرستان شیراز
بررسی میزان تأثیر مصرف فلوراید به صورت‌های موضعی و سیستمیک روی Dmft کودکان دبستانی (12-6 سال) شهر شیراز
میزان شیوع تغییرات دیسپلاژی در لیکن پلان دهانی
بررسی تأثیر شستشوی زیر لثه‌ای PVP-Iodine و H2O2 در شاخص‌های کلینیکی میتلایان به پریودنتیت مزمن
بررسی مقایسه ای نتایج درمانهای انجام شده در بیماران نورالژی تری ژمینال در مراکز درمانی شهر کرمان سال 1387
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*