-

بررسی میزان شیوع پوسیدگی دندانهای قدامی کودکان 3 تا 5 ساله و ارتباط آن با تغذیه در شهرستان شیراز
بررسی میزان تأثیر مصرف فلوراید به صورت‌های موضعی و سیستمیک روی Dmft کودکان دبستانی (12-6 سال) شهر شیراز
میزان شیوع تغییرات دیسپلاژی در لیکن پلان دهانی
بررسی تأثیر شستشوی زیر لثه‌ای PVP-Iodine و H2O2 در شاخص‌های کلینیکی میتلایان به پریودنتیت مزمن
بررسی مقایسه ای نتایج درمانهای انجام شده در بیماران نورالژی تری ژمینال در مراکز درمانی شهر کرمان سال 1387
مقایسه استحکام باند برشی در براکت های باند شده ارتودنسی با نور هالوژن و پلاسما آرک در جهات مختلف
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی تأثیر کلینیکی دو خمیر دندان Parodontax و Crest 7 بر روی بهبود شاخص های لثه ای
بررسی اثر کلسیم خوراکی در میزان کاهش درد ارتودنسی
اثر تعداد چرخه های مکانیکی بر استحکام باند ادهزیوهای توتال اچ به عاج
تعیین زاویه افقی مناسب اشعه جهت جداسازی کانال‌های دندان پرمولر اول ماگزیلای دو کاناله بصورت برون تنی
استاندارد سازی پرسشنامه Hiroshima University Dental Behavioural Inventory (HU-DBI)در زمینه نگرش و رفتار دانشجویان دندانپزشکی نسبت به سلامت دهان
بررسی شیوع خشکی دهان و کاهش عملکرد غدد بزاقی در همراهان مرد بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های سطح شهر کرمان در سال 87-1386
تعیین دقت پرسشنامه FOX در ارزیابی خشکی دهان
بررسی اثر مصرف کورتیکواستروییدها بر روی درد بعد از کار در اندودانتیکس: مرور ساختار یافته تحقیقات مرتبط و متاآنالیز نتایج آنها
بررسی همودینامیک بیماران تحت عمل جراحی بینی و دهان پس از استفاده از دوزهای مختلف آدرنالین در بیهوشی عمومی
بررسی توزیع تنش و مقاومت در برابر شکست در دندانهای درمان ریشه شده و ترمیم شده با چند نوع پست کامپوزیتی تقویت شده با فیبر (FRC) و کور کامپوزیتی ب
مقایسه شاخص Periodontal Index For Risk Of Infectiousness: PIRI با شدت و وسعت پریودونتال در بیماران کاندید پیوند عروق کرونری قلب در سال 1388
بررسی میزان حلالیت و آزادسازی فلوراید از مواد ترمیمی همرنگ دندان به صورت برون تنی
بررسی ناهنجاریهای دندانی- فکی و صورتی در نوجوانان 18-16 ساله متعاقب ازدواج‌های فامیلی در شهر کرمان
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*