بررسی اثر ژل کلر هگزیدین در بروز ساکت خشک

ارزیابی کارایی دستگاه اکریلی باند شونده جهت گسترش سریع فک بالا در دوره دندانی مختلط و اوایل دوره دندانی دائمی
بررسی اپیدمیولوژیک انواع مال اکلوژن(ناهنجاری دندانی-فکی) در کودکان 11-6 ساله مدارس شهر قزوین در سال 82-1381
بررسی خصوصیات آناتومیک ریشه مزیال و دیستال دندانهای کشیده شده مولار اول فک پائین در شهر یزد
بررسی شیوع پریودنتیت موضعی جوانان دردانش آموزان 15 و 16 ساله دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر صنعتی البرز و الوند قزوین
بیماری کرون
بررسی علل و میزان شیوع آسیب های تراماتیک دندانی دندانهای قدامی دائمی فک بالا در دانش آموزان 9-14 ساله شهر یزد
How to determine which task is dead?
Preventing debug code going into production using Progress 4GL?
How do I run a .vbs file from within Microsoft Script Editor?
What's the difference between Start Debugging and Start Without Debugging in Silverlight Application?
how do you troubleshoot with “works on my machine” scenarios
How to get VBScript and ASP Symbol Files
Debugging and Binary Search
Practical tips debugging deep recursion?
Enable all firebug tools for ALL webpages?
How are debugger breakpoints implemented efficiently?
بررسی رادیوگرافیک میزان شیوع فقدان دندانهای پره مولر دوم و قدامی های دائمی و شیوع دندانهای اضافی در مراجعین زیر 12 سال به بخش ارتودنسی دانشکد
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی زاهدان از اطلاعات دارویی مربوط به دندانپزشکی سال تحصیلی 79-1378
مقایسه تاثیر بریج های متال سرامیک و تارگیس و کتریس بر توزیع استرس های استاتیک و دینامیک ایجاد شده در بریج های کنتی لورمتکی بر ایمپلنت -دندان
بررسی مقایسه ای تاثیر مپیواکائین و مپیواکائین/مورفین در بی حسی نمودن دندانهای انسان با پالپ آماسی
اسکلرودرمی
مقایسه وضعیت مولرهای سوم در قبل و بعد از درمان های ارتودنسی ثابت
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان استان یزد از اصول کنترل عفونت در مطب در سال 1379
بررسی میزان تغییرات ویتامین ث در جراحی های فک و صورت
زمان رویش دندانهای 1، 6 و رابطه آن ها با جنس، سن، وزن و قد در کودکان کلاسهای آمادگی، اول و دوم ابتدایی در شهر قزوین، سال 77-1376
بررسی گذشته نگر پرونده های بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی قزوین از سال 78-1373
مقایسه میزان تغییرات ابعادی سیمانهای گلاس آیونومر و مواد همرنگ در آب مقطر و بزاق طبیعی
تشخیص و درمان آشفتگیهای درونی مفصل گیجگاهی فکی
بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان سال تحصیلی 79-1378
What techniques and tools are available to help debug SiteKiosk clients?
I need to find the point in my userland code that crash my kernel
how to inspect objects while debugging groovy (eclipse plugin or other)
How to Debug/Monitor SMTP Communications?
Debugging BizTalk SOAP messages … with WireShark or what?
gcc switches to enable analysis for warnings
How can I fix this Event Log problem?
BugTrap and RapiDbg on Windows Mobile 6.0
Is creating a memory dump at customer environment good?
After setting a breakpoint in Qt, gdb says: “Error accessing memory address”
*