بررسی چهارنوع بیماری عفونی ویروسی مخاطی گاو در استان همدان : طاعون گاوی ، تب نزله‌ای بدخیم گاو ، تورم عفونی بینی و نای و اسهال و ویروسی و بیما


بررسی چهارنوع بیماری عفونی ویروسی مخاطی گاو در استان همدان : طاعون گاوی ، تب نزله‌ای بدخیم گاو ، تورم عفونی بینی و نای و اسهال و ویروسی و بیما
چهار بیماری ویروسی خطرناک گاو که در بالا نام برده شد گاوهای کشورمان را همواره در معرض خطر برنامه داده هست .


جداسازی، شناسایی و تعین هویت ویروس نیوکاسل در استان قم
خوشبختانه طاعون گاوی با هستفاده از واکسن موثر تحت کنترل درآمده و مهار شده هست ولی لازم هست از سه بیماری دیگر اطلاعات دقیقتری بدست آید.


جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس آنفولانزای طیور
گزارشهایی که در نیمه سال اخیر از همدان در دسترس هست وجود یک یا چند بیماری مخاطی را مشخص می‌نماید ولی تفکیک این بیماریها بصورت درمانگاهی خالی از اشکال نیست علهذا بررسی تشخیص افتراقی کاملا" ضروری هست و بایستی با همکاری تنگاتنگ شبکه دامپزشکی همدان و موسسه رازی عملی شود لزوما" بمحض مشاهده موارد یا مورد مشکوک موسسه را در جریان برنامه داده و مسئولان مربوطه بسرعت به همدان عزیمت که به کمک پرسنل دامپزشکی بررسیهای درمانگاهی و جمع‌آوری اطلاعات در محل انجام و سپس نمونه‌های لازم برداشت و در اسرع وقت به موسسه مراجعت خواهند نمود.


جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس لارنگوتراکئیت عفونی طیور
در موسسه ازمایشلات هیستوپاتولوژی ، جستجوی ویروس و آزمایشات سرمی بر روی نمونه‌های اخذ شده انجام خواهد شد.


جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان آذربایجان‌شرقی
در این طرح علاوه بر بررسی وضعیت بیماریهای مخاطی در هستان همدان ، سعی خواهد شد روش عمی و مناسبی نیز جهت تشخیص افتراقی بیماریهای اشاره شده بدست آید تا در بقیه هستانها نیز کاربرد داشته باشد.


جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان خراسان


جداسازی، شناسایی و تعیین هویت ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان خوزستان


78 out of 100 based on 23 user ratings 398 reviews