بررسی عوامل موثر در مقدار تیترآنتی‌بادی نیوکاسل در واحدهای مرغ گوشتی در استان آذربایجان غربی


بررسی عوامل موثر در مقدار تیترآنتی‌بادی نیوکاسل در واحدهای مرغ گوشتی در استان آذربایجان غربی
برای ایمنی کردن طیور در مقابل بیماری نیوکاسل، نمی‌توان یک دستور یا یک روش کلی را انتخاب نمود بلکه با توجه به مناطق مختلف باید برنامه‌های واکسیناسیون خاصی را در نظر گرفت .


بررسی استحصال سم خالص از غده عقربهای تلف شده جهت تولید آنتی‌سرم ضدعقرب‌زدگی
و در اثر ایجاد ایمینت گله شرایط مختلفی را از جمله، شرایط محیطی، و مدیریتی، و حتی زمینه‌های بیماریهایی که در منطقه و یا مرغداری گریبانگیر طیور می‌باشند، مثل گله‌های آلوده به گامبورو مطرح می‌باشند.


بررسی انگلهای تک یاخته‌ای خونی گاومیش در شهرستان ارومیه
بنابراین موضوع ایجاد ایمنیت بر علیه بیماری نیوکاسل خیلی پیچیده می‌باشد.


بررسی انگلهای خونی اسبهای منطقه گرگان و دشت
لذا طبق بررسی که صورت گرفته عیار HI در سرم خونی جوجه یک روزه تقریبا برابر عیار HI در سرم خون مادر می‌باشد.


بررسی پرواپیدلوژیک ویروس IBR و هرپس‌تیپ 4 گاوی در گاوداریهای صنعتی ایران با روش S. N
و به تدریج که جوجه رشد می‌کند سطح اونتی‌بادی کاهش می‌یابد به طوری که سپس 4/5 روز به تعداد نصف کمتر می‌شود برای انجام طرح مورد نظر 10 واحد مرغداری انتخاب مقدار تیتراونتی‌بادی نیوکاسل را قبل و سپس واکسیناسیون تعیین و مقایسه مقدار تیتر بین اونها و بررسی شرایط موثر در ایجاد ایمنیت صورت خواهد گرفت .


بررسی تاثیر آلودگی صوتی در بروز حاملگی و زایمان و وزن نوزادان


بررسی سرواپیدمیولوژیکی لپتوسپیرز گاو در اطراف شیراز


60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews

بررسی سیستماتیک و بیولوژیک گونه‌های عنکبوت سمی Black widow موجود در ایران، تعیین مناطق انتشار و جمع‌آوری نمونه جهت تهیه Crudevenum
بررسی شیوع انواع و درمان آریتمی‌های قلبی در گاو
بررسی عوامل باکتریهایی سقط جنین گوسفندان در اطراف شیراز
بررسی کاربرد سایمیتدین در درمان مسمومیت با استامینوفن
بررسی مقایسه‌ای ایمنی‌زایی آنتی‌ژنهای مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس بر علیه هیداتید در گوسفند
بررسی میزان و نحوه بکارگیری نتایج طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته دامپزشکی وزارت جهادسازندگی توسط بهره‌برداران و بخش اجرایی
بکارگیری روش آنزیمی (LDH) جهت تعیین بهترین زمان برداشت ویروس تب برفکی
تاثیر برداشت روده‌های کوریز میزان رشد ضریب تبدیل غذایی واتپلایه بیماریهای ناشی از سالمونلاتیفی موریوم آیمریاتتلاوآیمر با تکاتریکس
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*