بررسی پاتولوژیک دیابت ایجاد شده به وسیله آلوکسان در بز و کبوتر و میزان حساسیت کبوتر دیابت نسبت به بز از بیماری کریپتوکوکوزیس


بررسی پاتولوژیک دیابت ایجاد شده به وسیله آلوکسان در بز و کبوتر و میزان حساسیت کبوتر دیابت نسبت به بز از بیماری کریپتوکوکوزیس
برپايه این طرح ابتدا از مدلهای انتخاب شده که شامل 8 راس بز و 16 قطعه کبوتر می‌باشد خون‌گیری به عمل آمده و سپس میزان گلوکز، تری‌گلیسیرید، کلسترول و فاکتورهای ضروری دیگر و همچنین فاکتورهای لازم در ادرار بز اندازه‌گیری می‌شوند.


ارزش تشخیص روش رادیو گرافی انتروکلایسیس ‏‎Entroclysis‎‏ در ارزیابی اختلالات روده باریک در سگ و مقایسه آن با روش معمول خوراندن ماده جاجب
نمونه‌گیری در دو حالت 24 ساعت پرهیز غذایی و عادت صورت می‌گیرد.


تعیین ‏‎Baselin‎‏ و تیتر محافظت کننده آنتی بادی بر علیه ویروس گامبور در گله های نیمچه تخمگذار با روش ‏‎Elisa‎‏
سپس این مراحل آلوکسان از راه وریدی به 4 راس بز و 8 قطعه کبوتر تزریق می‌گردد که سپس ایجاد دیابت ، نمونه خون و ادرار از بزها و نمونه خون از کبوترها تهیه و آزمایشات ضروری مذکور بر روی سرم و ادرار اونها صورت می‌گیرد، (در دو حالت 24 ساعت پرهیز غذایی و عادی) البته بر روی بزها نیز تست تحمل گلوکز صورت می‌گیرد ولی این تست به علت هسترس در کبوترها انجام نمی‌گیرد.


تعیین میان روی ، ویتامین ‏‎A‎‏ و بتا کاروتن سرم و ویتامین ‏‎A‎‏ کبد در گاو نژاد هلشتاین در خلال ماههای مختلف یکسال در یکی از کشتارگاههای ا
در این مراحل سپس ایجاد دیابت در 4 قطعه کبوتر، قارچ کریپتوکوکوزیس نئوفرمانس نیز به عنوان شاهد به 4 قطعه کبوتر تزریق می‌گردد.


مطالعه اثرات داروی سیکلوفسفامید و ویروس گامبور و بر روی پاسخ ایمنی و اندامهای لمفاوی ( بورس فابریسیوس ، تیموس، طحال) جوجه های گوشتی
در طول دوره، کیفیت مواد غذایی در کبوترها و بزها یکسان در نظر گرفته می‌شود.


بررسی فراوانی انگل تیلرپالستوکاردی در گوسفند و بز استان خوزستان
سپس مرگ بزها و کبوترها، نمونه‌های بافتی لازم تهیه و برای آسیب‌شناسی در محلول پایدارنماينده و برای کشت در سرم فیزیولوژی برنامه داده می‌شوند، سپس بر روی نمونه‌های آسیب‌شناسی رنگ‌آمیزی H & E و رنگ‌آمیزی اختصاصی صورت می‌گیرد.


اندازه گیری هورمون های ‏‎LH,FSH‎‏ ، استروژن ، پروژسترون تستوسترون درتاس های ماهی قره برون جهت تعیین بهترین زمان تزریق عصاره هیپوفیز
در پایان نتایج ضایعات و نتایج حاصل از کشت قارچ و فرآیندهای بالا مورد تجزیه و تحلیل آماری خواهند گرفت .


باروری آزمایشگاهی اووسیتهای گوسفند و بز در محیط شیمیایی مشخص فاقد پروتئین


بررسی روشهای افزایش میزان استحصال تخمک از تخمدانهای گاومیش های کشتار شده و میزان بلوغ آنها


54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews