تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان آذربایجان‌غربی


تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی در کندوهای زنبور عسل استان آذربایجان‌غربی
بیماریهای قارچی در زنبور عسل جزو اون دسته از بیماریهایی محسوب می‌شود که عمدتا نوزادان را مورد حمله برنامه داده و مبتلا می‌سازد.


پژوهش در تهیه واکسن پل والان کلستریدیایی توکسویید خالص و مقایسه آن با واکسن پلی والان باکترین
عامل این بیماریها در همه جا منتشر بوده و با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و محل هستبرنامه کندوها و برخی شرایط در داخل کندو موقعيت رشد و تکثیر یافته و بیماریزا می‌گردد.


تولید آزمایشی واکسن کلستریدیوم سپتیکوم در فرمانتور و مقایسه آن با واکسن تهیه شده به روش کلاسیک
با توجه به اینکه بر روی بیماریهای قارچی زنبور عسل در ایران هیچ بررسی اپیدمیولوژیکی صورت نپذیرفته و کانونهای آلوده مشخص نگردیده، امکان شیوع این بیماریها دور از انتظار نیست .


مقایسه تعیین 50% واکسن تب برفکی در خوکچه هندی و گوساله حساس
از سوی دیگر حداقل در یکی از بیماریهای قارچی زنبور عسل احتمال آلودگی فراورده‌های کندو به توکسین حاصله از این بیماری و به خطر افتادن بهداشت هستانی در اثر تغذیه با این فراورده‌ها وجود دارد.


تهیه واکسن زنده و تخفیف حدت یافته کشت سلولی برای کنترل اکتیماری مسری گوسفندان در ایران
در این طرح پس از نمونه‌گیری تصادفی از زنبورستانهای موجود در شهرهای هستان (نمونه‌ها از هر کندو عبارتند از لارو و شفیره، زنبور بالغ، گرده، عسل) نمونه‌ها جهت تشخیص آزمایشگاهی به آزمایشگاه مرکزی هستان ارسال می‌شود.


نقش فراکسیون های ‏‎PPO‎‏ در ارزیابی حساسیت تاخیری و بررسی اثر بخشی واکسن ‏‎BCC‎‏
پس از جمع‌آوری نتایج و اطلاعات می‌توان در مورد شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی موثر در بروز بیماری، کانون‌های آلوده و خسارتهای حاصله به بحث و بررسی پرداخت .


مقایسه حساسیت سلول لاین ‏‎B.T‎‏ و سلول پرایمری کلیه بره ‏‎(L,K)‎‏ به سوش واکسینال آبله گوسفندی
بدیهی هست که این مطالعه مقدمه بررسیهای دقیق‌تر آینده خواهد بود.


مطالعه مقدماتی به منظور تهیه واکسن غیر فعال آکالاکسی با استفاده از فرمانتور


تهیه منوکلونال آنتی بادی علیه برمویورودین به منظور بررسی همانند سازی ‏‎DNA‎‏ سلولی


66 out of 100 based on 51 user ratings 776 reviews