روشهای ایمنی‌سازی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یا تاکید بر روش خوراکی

بررسی سطح ایمنی واکسیناسیون همزمان طاعون و شاربن در گاوهای بومی گیلان
تعیین فون کنه های دامی استان مرکزی و بررسی میزان تاثیر سموم رایج بر روی آنها
مقایسه نقاط سازمان دهنده هستکی در تومورهای خوش خیم و بد خیم تیروئید بیماران تیروئید کتومی شده
بررسی قدرت تشخیصی سونوهیستروگرافی واژینال در تعیین پاتولوژیهای حفره رحمی
استاندارد نمودن روش ساده سرولوژیک ‏‎CIEP‎‏ برای ارزیابی میدانی واکسن چند تایی آنتروتوکسمی
تهیه محیط کشت سلول MEM و ‏‎DMEM‎‏ به صورت پودر و مایع در مقیاس آزمایشگاهی و مقایسه آن با نمونه خارجی و بررسی تاثیر عناصر مهم آن بر روی سلول
Converting a System.Func<> to a FastFunc<> in F#
Is there a way to nest calls to F# active patterns?
How do I define y-combinator without “let rec”?
Record-type recursive member functions and the “rec” keyword
Good projects to learn OCaml and F# [closed]
Does F# support templates or Generics?
Something similar to yield break in F#
Strange Fsi.exe behavior
How do you create an F# workflow that enables something like single-stepping?
When creating an intermediary value should I store it?

روشهای ایمنی‌سازی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان یا تاکید بر روش خوراکی
با انجام ایمن‌سازی از طریق خوارکی که روش آسان، ارزان و عملی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان کمال می‌باشد و مقایسه اون با سایر روشهای ایمن‌سازی از جمله روش تزریقی، غوطه‌ورسازی، میزان مصونیت بخشی ایمن‌سازی از طریق خوراکی مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


بررسی لیشمانیوز در جوندگان منطقه جنگلی سمسکنده در استان مازندران، سال 77- 1376


بررسی میزان شیوع سالمونلوز در گاوهای سیستانی در منطقه سیستان و ارتباط آن با بهداشت در سال 77- 76


78 out of 100 based on 63 user ratings 488 reviews

بررسی میزان آلودگی لاشه های کشتار شده کشتارگاه زابل به کیست هیداتید و تعداد افراد مبتلا به این بیماری در منطقه سیستان
مطالعه ملکوتی ژنهای کنترل کننده صفات اقتصادی در گاو سیستانی
مطالعه بیماری های ویروسی در میگوهای ببری سبز ‏‎Peneaus semisulcatus‎‏
جداسازی و شناسایی و تعیین هویت ویروس نیکاس در مرغداریهای استان قزوین
بررسی کشتارگاهی آلودگی کرمی دستگاه گوارش و تنفس شتر یک کوهانه
فعالیت مطالعات محیط زیست
فعالیت مطالعات اکولوژیک و بیولوژیک محیط زیست طبیعی
مقایسه روش های مختلف تشخیص بیماری یون در گاو
بررسی گذشته نگر وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریی در گاوداریهای استان قم
بررسی گذشته نگر وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در مرغداریهای استان تهران
بررسی گذشته نگر وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در مرغداریهای استان قم
طراحی و ساخت دستگاه هایپوترمی برای حیوانات آزمایشگاهی و بررسی تاثیر هایپوترمی در عملکرد غده تیروئید در رت و ستار
What's the style for immutable set and map in F#
How to find max's index in a Seq, List or Array in F#
fslex lexing javascript regular expressions
Microsoft Accelerator V2 - toArray2D question
F# parsing Abstract Syntax Trees
F#: Oddity with lazy evalution
Splitting a list into list of lists based on predicate
Web Project for F#
Questions about the definition of lazy
Modeling database records as types
*