بررسی سرولوژیک لوکوزویروسی گاو و مخاطرات بهداشتی آن برای سلامت انسان در منطقه شهرکرد

تشخیص و شناسایی سالمونلاها (سالموتلاتیقی موریوم ) در مدفوع گاو به وسیله جداسازی ایمیدنومگتیک و ‏‎PCR‎‏ چندگانه ای
استفاده از روش انگشت نگاری ‏‎‎‏‏‎IS200‎‏ جهت تاپتیگ سالمونلا آیورتوس اولین های جدا شده از مناطق جغرافیایی مختلف ایران
بررسی سرولوژیکی بروسلوز در انسان، گوسفند و بز در قسمت مرکزی ایران
بررسی سرولوژیکی آلودگی به ‏‎Neospora Caninum‎‏ با روش پادتن های درخشان غیرمستقیم ‏‎IFA‎‏ و نقش احتمالی آن در سقط جنین گاوهای شیری گاوداریهای اطر
تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی در ماهی چالباش به کمک اولتراسونوگرافی
اثر مرفین بر روند رشد فولیکولهای تخمدان موش سوری و مقایسه آن با تخمدان سالم
Converting a System.Func<> to a FastFunc<> in F#
Is there a way to nest calls to F# active patterns?
How do I define y-combinator without “let rec”?
Record-type recursive member functions and the “rec” keyword
Good projects to learn OCaml and F# [closed]
Does F# support templates or Generics?
Something similar to yield break in F#
Strange Fsi.exe behavior
How do you create an F# workflow that enables something like single-stepping?
When creating an intermediary value should I store it?

بررسی سرولوژیک لوکوزویروسی گاو و مخاطرات بهداشتی آن برای سلامت انسان در منطقه شهرکرد
بیماری کولوز گاو یا لوکوز اونزواتیک از بیماریهای ویروسی و کشنده می باشد که سیستم رتیکولو اوندوتلیال را درگیر ساخته و بصورت تومورهای بدخیم سراسر بدن حیوان را درگیر میسازد.


تشخیص و تمایز اجرا به تک یاخته ای ( تیلرباوبایزیا) از طریق ‏‎PCR‎‏
این ویروس موجب ازدیاد لنفوسیتهای ‏‎B‎‏ در گاو شده و از این نظر با ویروس لوسمی سلولهای ‏‎T‎‏ انسان ارتباط داشته و بخشی از واکنشهای مثبت سرمی نسبت به ‏‎BLV‎‏ در انسان را بخود اختصاص می دهد.


ارزیابی بالینی پاسخ درمان جراحت با استفاده از چوب انگشت در گاو شیری
بنابر این مشخص هست که انجام تحقیقات در راستای اثبات وجود اینگونه بیماریها در جمعیت دامی و انسانی حائز اهمیت بوده و بیش از پیش در روشن ساختن ذهن دانش پژوهان موثر خواهد بود.


بررسی مشخصات فتوتیپی و ملکول ‏‎(PCR)‎ روشهای استرپتوکوکوس بدست آمده از تلفات قزآلای رنگین کمان در ایران
هر چند شوارتز ‏‎(1994)‎‏ انتشار ویروس لوسمی گاو را جهانی فراخوان می نماید و تلاشهای اسچینسکی و همکاران (1980) برای اثبات وجود ارتباط مابین لوسمی گاو و سرطان خون انسان در روسیه با شکست روبروز میشود، اما باید به این نکته مهم اشاره نمود که ویروسهای سرطان زا اصولا در بدن جانداران مختلف با پاتوژنیسیتی متفاوت عمل می نمایند.


تعیین میزان طبیعی پارامترهای بیوشیمیایی خون اسبهای عرب ایرانی و ترکمن
بنابر این لزوم انجام تحقیقات گسترده تر و دقیق تر جهت شناسایی حضور عامل و احیانا احتمال انتقال اون به انسان مشهود بوده و از اینروست که طرح دهندگان در راستای انجام این تحقیق عزم نموده و در وهله اول بدنبال اثبات وجود واکنشهای مثبت سرمی بر علیه ویروس لوسمی گاو در منطقه و در وهله دوم در جستجوی یافتن و اکنش سرمی مثبت بر علیه این ویروس در انسانهای مرتبط با اون گروه دامی می باشد.


مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده اسبچه خزر


اثرات عصاره دارچین بر روی فلج عضلانی


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews