تولید آنتی بادی بر علیه باکتری های (ویبریوآنگوئیلاروم و آئروموناس هایدروفیلا) و توسعه روش غیرمستقیم آنتی بادی درخشان برای تشخیص عفونت های م


تولید آنتی بادی بر علیه باکتری های (ویبریوآنگوئیلاروم و آئروموناس هایدروفیلا) و توسعه روش غیرمستقیم آنتی بادی درخشان برای تشخیص عفونت های م
در این طرح با هستفاده از باکتری های ویبریواونگوئیلاروم و آئروموناس هایدروفیلا جدا شد.


اعمال زیبایی در دام
کارگاههای پرورش ماهی و میگوی کشور اونتی ژن های لازم تهیه شده، سپس طی یک دستورالعمل تزریق به خرگوش اقدام به تهیه اونتی بادی پلی کلنال نموده و با هستفاده از این اونتی بادی ها و انجام IFAT (روش غیر مستقیم اونتی بادی های درخشان) سویه های بدست آمده از کارگاههای مناطق مختلف کشور شناسایی می شود.


اندازه‌گیری میزان قند خون در سوء هضم گاوها


بررسی مقایسه‌ای رنگدانه‌های ذرت و پوست پرتقال در جیره مرغها از نظر تاثیر در رنگ زرده تخم‌مرغ


60 out of 100 based on 35 user ratings 410 reviews