بررسی زمان مطلوب برای انجام تست تنفسی اوره نشاندار با کربن-14 با حداقل دوز ممکن دریافتی توسط بیمار به منظور تشخیص آلودگی دستگاه گوارش با هلیک


بررسی زمان مطلوب برای انجام تست تنفسی اوره نشاندار با کربن-14 با حداقل دوز ممکن دریافتی توسط بیمار به منظور تشخیص آلودگی دستگاه گوارش با هلیک
تست تنفسی اوره به دلیل سادگی انجام ارزان بودن ایمنی غیر تهاجمی بودن و میزان دقت بالایی که دارد یک تست انتخابی برای تشخیص آلودگی با هلیکوباکترپیلوری می باشد.


فرمولاسیون و تهیه چند فرآورده داروئی ضد هموروئید و با منشا گیاهی و با مشخصات استاندارد و بررسی اثرات بالینی آنها
برای انجام این تست پروتکل های مختلفی وجود دارد که یکی از این پروتکل ها که توسط FDA تأیید شده هست با تجویز 5 میکروکوری اوره نشاندار با کربن 14 انجام می گیرد.


بررسی اثر عصارهء کلپوره در درمان اختلالات گوارشی گاو و گوسفند
اخیرا کمسیونهای پزشکی هسته ای توصیه کرده اند که در این تست از دوزهای کمتر اوره نشاندار با کربن 14 هستفاده شود.


تهیه بنزآلکونیوم کلراید
در این راستا تحقیقات متعددی با دوزهای پایین تر اوره صورت گرفته هست و با توجه به اینکه میزان شیوع عفونت در کشورهای مختلف متفاوت هست و دقت این تست در مواردی که میزان آلودگی با هلیکوباکترپیلوری متفاوت هست متغیر می باشد لزوم انجام تحقیقات مشابه در ایران ملموس هست.


بررسی نواحی فرآوردههای آمپی‌سیلین طرح ژنریک بطریق این‌ویو و این‌ویترو
در این پایان نامه برای انجام این تست به جای هستفاده از 5 میکروکوری اوره نشاندار با کربن 14 از 1 میکروکوری اوره هستفاده شده هست.


مطالعه پروفایل خونی منتخبی از فرآوردههای آموکسی‌سیلین طرح ژنریک در انسان و مقایسه آن با سرعت حلالیت آنها
لذا با تغییر دوز اوره مصرفی نیاز به تعیین وقت بهینه برای گرفتن نمونه تنفسی ضروری به نظر می رسید.


فرمولاسیون و تهیه فرص مکیدنی منه‌کارنژیت و برونشیت با فشار گیاهی استاندارد بر روی اثرات بالینی آن
بنابراین از اهداف این پایان نامه تعیین این وقت بهینه و نیز تعیین دقت این تست از دیدگاه کلینیکی با دوز پایین در ایران بود.


بررسی رابطه بین حلالیت و جذب فرآوردههای ژنریک ، اسید مفنامیک
در عین حال با توجه به گسترش روزافزون کاربرد اوره نشاندار با کربن 13 در کشورهای پیشرفته که جایگزین اوره نشاندار با کربن رادیواکتیو می باشد در این پایان نامه بررسی دقت این تست نیز در بیماران مورد مطالعه مدنظر برنامه گرفته هست.


فرمولاسیون و کنترل قرص رانی‌تیدین66 out of 100 based on 61 user ratings 86 reviews