بررسی اثر ضد التهابی موضعی عصاره گیاه در مدل التهابی ناشی از کاراژنین و تابش اشعه در پای موش صحرائی


بررسی اثر ضد التهابی موضعی عصاره گیاه در مدل التهابی ناشی از کاراژنین و تابش اشعه در پای موش صحرائی
عصاره هیا گرفته شده از سرشاخه های گیاه stachys inflata در طب سنتی ایران در عفونت، روماتیسم و سایرنارسائیهای التهابی بکار می رود.


تهیه ریفرنس استاندارد ایندومتاسین
در مطالعات قبلی اثرات ضد التهابی عصاره گیاه stachys inflata در مدل کاراژنین بررسی شد و اثر ضد التهابی خوبی بدنبال تزریق سیستمیک اون مشاهده گردید.


فرمولاسیون و کنترل کرم گلیسیرتتینیک اسید 2 درصد (ضمیمه شماره یک )
مطالعه حاضر اثر عصاره متانلی گیاه خشک شده را بصورت ژل موضعی و محلول الکلی در دو مدل التهابی کاراژنین و اریتم ایجاد شده توسعه اشعه ‏‎UV‎‏ ، مورد بررسی برنامه می دهد.


تهیه قرص دیلتیازم 30 ، 60 میلی‌گرمی با آزادسازی کنترل شده
برای این منظور ژل های 1 % و 5 % عصاره گیاه یک ساعت قبل و سپس در فواصل یک ساعته پس از ایجاد التهاب توسط کاراژنین تا ساعت پنجم به پای موش مالیده شد.


بررسی فراهمی زیستی نسبی نمونه‌های متفاوت کپسولهای سفراوین و مقایسه آنها با یک نمونه خارجی
طبق نتایج بدست آمده عصاره گیاه با فرمولاسیون ژل نتوانست التهاب ناشی از کاراژنین را مهار کند.


مطالعه فیتوشیمیایی انواع هلیوتروپیومهای ایران و بررسی اثرات احتمالی ضد سرطانی آن
اما عصاره به شکل ژل و همچنین محلول اتانلی 4 و 24 ساعت سپس تابش اشعه توانست شدت اریتم را در موضع مورد آزمایش بکاهد.


اثرات محافظتی آنتاگونیستهای xuprtouice بر روی آثار چشمی گاز خردل در خرگوش
در گروه درمان باژل 1 و 5 % عصاره گیاهی، اریتم ایجاد شده 4 و 24 ساعت پس از تابش بترتیب p<0.01)2) و p<0.05) 2/52+-0/25) بو‌ که نسبت به گروه کنترل (3) تفاوت معنی داری نشان داد.


شناسایی ترکیابت موجود در اسانس گیاهان
در گروه درمان با محلول اتانلی عصاره گیاه با غلظت های 15 و 30 میلی گرم در میلی لیتراریتم ایجاد شده 4 ساعت پس از تابش اشعه به ترتیب (p<0.001) 1/8+-0/2) (p<0.05) 2/52+-0/25) و 24 ساعت پس از تابش اشعه به ترتیب 2 (p<0.01) و (p<0.01) 1/1+-0/1) بود که نسبت به گروه کنترل (3) تفاوت بارزی نشان داد.


تهیه ریفرنس استاندارد سایمیتیدین
لازم به توضیح هست که هیچ کدام بر پوسته پوسته شدن ناحیه ملتهب پس از 24 ساعت اثر نداشتند.
66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews