بررسی گیاهان داروئی نواحی شمالی ایران


بررسی گیاهان داروئی نواحی شمالی ایران
دراین طرح،بررسی اجتماع گیاهی (Association Vegetale) ،بررسی منطقه ای ،جمع‌آوری ، تشخیص ونامگذاری گیاهان بمنظور شناسایی وتفکیک گیاهان داروئی محل موردمطالعه و مقایسه اونها،تعیین موضوع برای تحقیق وپایان نامه دانشجویان دوره دکترای دانشکده ، تکمیل ذخایر نوروگیاهی ومجموعه درسی دانشجویان مطرح‌است .


تولید محلول سدیم فلوراید (نیمه‌صنعتی )


تولید نیمه صنعتی شربت شیرین بیان


54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews

سنتز آنتی بیوتیک و پیپراسیلین
مطالعه اثر تداخلی آمپی‌سیلین بر روی قرصهای خوراکی بارداری
یک بیواسیمی کمی جهت Screening داروهای گیاهی ضد تومور
بررسی فارماکوکینیتیک وارفاین در بیماران ایرانی
بررسی تاثیر آزمایشگاهی پنی‌سیلین G - آمپی‌سیلین، آموکسی‌سیلین و اریترومایسین و تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبته به استرپتوکوک
بررسی و کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده‌های جدید آسپرین موجود در بازار دارویی ایران
سنتز مشتقات جدید 2 و 5 - دی سولفونیل - 1 و 3 و 4 تیادیازول و بررسی اثرات ضد قارچی آنها
بررسی میزان انتقال اطلاعات مصرف صحیح داروها توسط پزشک به بیمار در شهر کرمان
اثر ده عصاره گیاهی بر استافیلوکوکهای ارئوس مقاوم به متی‌سیلین
بررسی اثر ضد دردی زنجبیل و فلفل‌سیاه به روش Tail flick در موش سوری
بکارگیری روش نوترال رد در سل‌کالچر بمنظور مطالعهء مرفولوژیکی سلول و بررسی توکسیتی مواد موثر بر آن با استفاده از اسپکتروفتومتری
استخراج دیواره اسکلتی B.C.G و بکارگیری آن در درمان سرطانهای Transitional cell و کارسینومای in sithle
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*