تهیه محلول دامی AD3E ضمیمه شماره یک فرمولاسیون و کنترل

بررسی هیستولوژیک تاثیر کاربرد موضعی داروی فنی‌توئین در روند ترمیم زخم ناشی از جراحی در لثه خرگوش
بررسی اثر درمانی ترکیب امیپرازول - آموکسی‌سیلین در ریشه‌کنی هلیکوباکترپیلوری در مبتلایان به اولسردئودنوم مرکز آموزشی، درمانی بوعلی‌سین
بررسی مقایسه‌ای اثر مهاری نیفدیپین، سولفات منیزیم در دژهای زودرس زایمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
بررسی میزان مقاومت داروئی نسبت به آنتی‌بیوتیکها در میکروارگانیزمهای مولد مننژیت حاد باکتریال
بررسی چگونگی پیروی از دستورات دارویی در بیماران مبتلا به سل و ارتباط آن با بعضی از عوامل در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی نواب صفوی سال 1376
سنتز مشتقات جدید 2، 5- سولفونیل-1 و 3 و -4 تیادی آزول و بررسی اثرات ضدقارچی آنها
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی در آزادشدن ماده موثره از پایه‌های نیمه جامد
بررسی اثرات ضدمیکروبی پانزده گیاه دارویی
تهیه داروهای سولفامیدی و بررسی اثر ان بر روی سیستم‌های بیولوژیکی
بررسی اثر ضد دیابتی گیاه گل گنه دررت
بررسی تاثیر فلاونوئیدها و بعضی از گیاهان حاوی این مواد بر مهار پراکسیداسیون لیپیدها
تهیه داروی گیاهی سیلیمارین
داروی گیاهی زخم معده و زخم پشت
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*