فرمولاسیون و کنترل قرص دیلتیازم 30 و 60 میلی‌گرم

بررسی پاسخ به درمان دارویی با متیل‌فنیدیت و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک و علایم بیماری در کودکان مبتلا به سندرم بیش‌فعالی همراه کمبود ت
بررسی داروهای مصرف نشده در خانوارهای شهری یاسوج
بررسی فیتوشیمیایی اسانسها و ترکیبات لیگانوئیدی موجود در منتخبی از مخروطیان بومی ایران
بررسی مقاومت دارویی ویبریوکلرا در طی اپیدمی سال 1378 در استان سیستان‌و بلوچستان
بررسی مقایسه‌ای اثر پنی‌سیلین با نسل سوم سفالوسپورین‌ها بر روی منژیت منگوکوکی سروتیپ منگوکوک آن
بررسی میزان شیوع بیماریهای ویرال پوستی و بررسی تاثیر دو داروی آسیکلوویر موضعی و قطره مورد در درمان هرپس سمپلکس در مدارس ابتدائی و راهنمایی پ
بررسی نتایج استفاده از پرده آمنیوتیک انسانی برای ترمیم سخت شامه و مقایسه آن با نتایج ترمیم توسط دورای مصنوعی
بررسی نقش نیتریک اکساید در سمیت ناشی از سرب در سلولهای هیپوکامپ کشت داده شده موش صحرایی
بررسی و مقایسه تاثیر طب فشاری با ایبوپروفن بر شدت دیسمنوره در دختران دانش‌آموز دبیرستانهای منتخب شهر تهران در سال 77-78
پیش داروهای -2 آمینوپورین و گوانین
تعیین SPF چند نمونه از فرآیندهای ضدآفتاب به روش In Vitro
تولید آزمایشگاهی ویتامین C درگریر دارویی
تولید ترپن هیدرات و تهیه فرمولاسیون اکسپکتورانت خوراکی از آن
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*