تهیه قرص آسپرین MC

آثار عصاره تام و اسانس گیاه باریجه و مواد موثر آن بر روی انقباضات عضله صاف ایلئوم رت بتا - pinene و آلفا-
اثر عصاره هیدروالکلی و اسانس خوشاریزه بر انقباضات عضله صاف ایلئوم رت Invitro
اثر فراکسیون پترولی، اتری و متالولی عصاره گیاه باریچه روی انقباضات عضله صاف ایلئوم رت invitro
ارزیابی و مقایسه اثرات شامپوهای محتوی پلیمرهای کاتیونیک با فرمولاسیونهای محتوی پارافین مایع
بررسی اثرات سیتوتوکسیک 25 گیاه دارویی طب سنتی با استفاده از دو نژاد وحشی و مهندسی ژنتیک شده ساکارومایسس سرویزیه
بررسی اثرات مشتقات جدید دی‌هیدروپیریدینی بر روی عضله صاف ایلئوم موش صحرایی در محیط In Vitro
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version
بررسی اثر ضد التهاب گونه‌ای از گیاه کرفس (Amirkabivia Odovatisima) در رت و موش سوری
بررسی اثر لیدوکائین در محل عمل جراحی بر روی درد، پس از عمل بیماران تحت جراحی دیسککتومی
بررسی تاثیر آنتی‌هپاتوتوکسیک عصاره فلاوندییدی منتخبی از گیاهان خانواده نعناع
بررسی تهیه فرآورده کاشتنی نالوکسون جهت درمان معتادین
بررسی داروهای مانده مصرف نشده در خانوارهای شهر یاسوج
بررسی شناخت مصرف عامه مردم از فرآورده‌های گیاهی دارویی
بررسی مقایسه اثر درمانی اشکال مختلف کورتیکواستروئید در آسم
بررسی مقایسه‌ای موثرترین ترکیب داروئی در درمان MPDS
بررسی وضعیت داروخانه در شهرستان کاشان در سال 77
تهیه و ارزشیابی سیستم‌های دارورسانی ژل موکوادهزیومترونیدازول در درمان بیماریهای عفونی پریودنتال
تهیه و فرمولاسیون داروی آنتی بادی ضد Rh به عنوان یک فرآورده تزریقی
ساخت دو نوع شامپوی چند منظوره محتوی پروتئین هیدرولیز شده و الکل‌های چرب ارزشیابی و مقایسه آنها
ساخت میکروکپسول‌های آهسته رهش تئوفیلین به روش Pan Coating و بررسی خصوصیات فیزیکی آنها
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*