فرمولاسیون قطره چشمی تری‌فلوریدین 1 درصد

بررسی میکرو امولسیونهای فسفولیپیدی به عنوان یک سیستم آهسته رهش نوین
جستجوی ترکیبات ضد میکروب حاصل از میکروارگانیسم های موجود در خاک
بررسی اثر ضد تشنجی پروژسترون و متابولیت آن الوپرگنانولون در مدل تشنجی کیندلینگ الکتریکی امیگدالا در موش صحرایی نر و مداخله احتمالی سیستم گا
بررسی اثرات استروژن و مکانیسم های احتمالی آن بر تشنج های ایجاد شده به روش کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش های صحرایی نر
بررسی خطر اندوراسیون تست توبرکولین 6 سال بعد از دومین واکسیناسیون ب. ث. ژ در ارزیابی مصونیت و یا ابتلابه بیماری سل در دانش آموزان منتخب شهر ته
مقایسه اثرات بیدردی و عوارض کتورولاک با پنتازوسین در دردهای بعد از سزارین
بررسی تاثیر تزریق داخل آمیگدالی داروی دیلتیازم بر روی حافظه فضایی در موش صحرایی
مقایسه اثرات برنکودیلاتوری دو اسپری سالبوتامل و ‏‎COMBIVENT‎‏ در مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی
بررسی تکنیک پروتوپلاست فیوژن در تولید آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، بیسالین و پنی سیلین
مقایسه اثر دو رژیم دارویی حاوی فورازولیدون و بیسموت بر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در مبتلایان به زخم دوازدهه
بررسی مکانیزم عملکرد اجملین بر آریتمیهای فوق بطنی در مدل تجربی گروه دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش
مقایسه فارماکودینامی و فارماکوکینتیکی تزریق وریدی رانی تیدین ساخت داخل با مشابه خارجی آن و تاثیر آن بر ‏‎PH‎‏ داخل معده بیماران بخش مراقبت
بررسی کاربرد ‏‎HPLC‎‏ در تشخیص استروئید های آنابولیک در ادرار ورزشکاران
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*