استخراج استرولهای گیاهی مختلف و تبدیل به داروی استروئیدی پروژسترون


استخراج استرولهای گیاهی مختلف و تبدیل به داروی استروئیدی پروژسترون
طرح فوق پژوهشی هست نیمه‌تجربی که به منظور دست‌یابی به منابع ارزان قیمت برای تولید داروهای هستروئیدی، نظیر سویا، شنبلیله، اسفناج، گوجه فرنگی نارس و سیب وقتی که دارای موادی چون ویاشورنین و ...


فرمولاسیون و کنترل فیزیکو شیمیایی ساشه سفیکسیم
می‌باشند در حال انجام هست .


بررسی اثر روغن بادام و گلیسرین بر استریای حاملگی


بررسی اثر داروی دی سیکلومین هیدروکلراید بر آرتیمی فیزیولوژیک تنفسی گره سینوسی در انسان


72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews

مقایسه اثر ضد میکروبی صمغ درخت گیلاس با آنتی بیوتیکهای رایج بر روی برخی از باکتریهای بیماری زا در انسان
مقایسه تاثیر تعداد دز سفرادین در پیشگیری از عفونتهای اعمال جراحی ارتوپدی
بررسی اثر مپریدین سیستمیک ولوکال بر بی دردی پس از عمل در ‏‎IVRA‎‏
بررسی اثر وزن ملکولی و غلظت کیتوسان بر روی رهایش پردنیزولون سدیم به عنوان داروی مدل
سنتز جم فیبروزیل در مقیاس آزمایشگاهی
فرمولاسیون، ساخت و کنترل کیفی قطره چشمی پویدون آیودین 5/2 درصد وزنی حجمی
بررسی اثرات سروتونین بر روی خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی- بطنی در مدل تجربی گره دهلیزی- بطنی جدا شده خرگوش نر
مقایسه اثرات درمانی سه نوع آنتی بیوتیک آموکسی سیلین، کوتریماکسازول و داکسی سایکلین در درمان سینوزیت
اندازه گیری برخی داروهای ضد تیروئید به روش سنتیکی فوتومتری
بررسی تولید آنزیم ال-آسپارژیناز با میکروبهای طبیعی و کلون گردن ژن ‏‎A‎‏
کارآیی دکسترومتورفان و فلوکستین در سندرم محرومیت و اشتیاق مجدد ناشی از اوپیوئیدها
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*