بررسی مقایسه‌ای اثر مهاری نیفدیپین، سولفات منیزیم در دژهای زودرس زایمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

استخراج مواد مغذی از جلبکهای قرمز غالب در خلیج فارس و دریای عمان
بررسی اثر یک دوز سفالوتین وریدی در پیشگیری از عفونت در اعمال جراحی تمیز سر و گردن
بررسی اثرات هورمونهای جنسی نر در ترمیم بافت استخوانی در موشهای صحرایی نر
بررسی عوامل موثر در ایجاد تشدید جوش صورت و اندازه گیری میزان تاثیر آنتی بیوتیک های مختلف روی میکروارگانیسم های دخیل در این بیماری
بررسی تاثیر دورهای مختلف ‏‎MK-801‎‏ (آنتاگونیست غیررقابتی گیرنده ‏‎N‎‏ متیل ‏‎D‎‏ - آسپارتات) بر درد مزمن ‏‎(Tonic)‎‏ در موش صحرایی
بررسی اثر مصرف دهانی چای قارچ کومبوجا بر التیام زخم بازپوستی در موش صحرائی
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version

بررسی مقایسه‌ای اثر مهاری نیفدیپین، سولفات منیزیم در دژهای زودرس زایمانی در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
به منظور مقایسه کارآیی نیفدیپین و سولفات منیزیم در مهار دردهای زودرس زایمانی، این طرح پژوهشی در مدت 18 ماه و بصورت کارآزمایی بالینی (RCT) بر روی 74 خانم باردار نخست‌زا با حاملگی یک قلو و زنده در سنین بارداری 23-36 هفته که به علت دردهای زودرس زایمانی به بیمارستان شهید اکبرآبادی مراجعه نمودند، انجام گردید، بیماران بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شده، تحت درمان با نیفدیپین (34 نفر) یا سولفات منیزیم (40 نفر) برنامه گرفتند.


تهیه هیدروکسی پروژسترون ( پیش ساز داروهای استروئیدی ) از طریق میکروبی
هر دو گروه از نظر سن تقویمی، سن بارداری، ودیلاتاسیون سرویکس مشابهت داشتند.


اندازه گیری عوامل تب زای واندوتوکسین بر اساس تحریک فعالیت بیگانه خواری در سلولهای گرانولوسیت- ماکروفاژ
نتایچ پژوهش نشان داد که کارآیی سولفات منیزیم و نیفدیپین در مهار دردهای زودرس زایمانی و یا به تاخیر انداختن زایمان حداقل به مدت 48 ساعت به ترتیب 76/5 % و 70 % بود که اختلاف معنی‌داری نداشت .


بررسی اثرات ضد التهاب و ضد تجمع لوکوسیتی عصاره های مختلف گیاه
میانگین وقت توقف دردهای زایمانی با نیفدیپین کوتاهتر از سولفات منیزیم بود ( 2/98 +- 4/23 ساعت ) P =4 %.


اثرات دیکلوفناک سدیم درانتقال کولینرژیک
نتیجه‌ای که از این پروژه حاصل می‌شود این هست که نیفیدیپین کارآیی معادل و عوارض یکسان با سولفات منیزیم در کنترل دردهای زودرس زایمانی دارد در حالیکه از سهولت تجویز و سرعت اثر بیشتری برخوردار هست .


ارزیابی کلینیکی تجویز داروهای نبزودیازپینی و ....
لذا این دارو می‌تواند در کنترل دردهای زایمانی جانشین مناسبی برای سولفات منیزیم باشد.


تولید‏‎GM-CSF‎‏ انسانی نوترکیب در مقیاس نیمه صنعتی


بررسی اثرات ضد التهاب و ضد تجمع لوکوسیتی عصاره های مختلف گیاه ‏‎(Stachys-inflate)‎‏


90 out of 100 based on 70 user ratings 1170 reviews