تعیین SPF چند نمونه از فرآیندهای ضدآفتاب به روش In Vitro

بررسی کارآیی واکسن B.C.G و تطابق آن با موارد بروز بیماری سل در نژادها و مناطق مختلف استان گلستان
جداسازی و تخلیص محصولات ضد سرطانی از خرگوش دریایی
مقایسه اثر ویتامین C و E بر سرعت هدایت عصبی (N.C.V) در بیماران نوروپاتیک دیابتی نوع II
سنتز و بررسی اثرات داروهای ضد قارچ جدید از مشتقات ایزوتیازول-3-ان
نقش مهارکننده های فسفودی استراز اختصاصی در افزیش داخلی سلولی AMP و GMP و نقش آنها در تحریک گلیکوژنولیز- گلیکولیز گلونئوژنزیس در سلولهای کبدی مو
بررسی تاثیر عصاره ریشه گیاه جنتیانا روی دو گونه باکتری عامل عفونت چشمی خارج از بدن موجود زنده
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version

تعیین SPF چند نمونه از فرآیندهای ضدآفتاب به روش In Vitro
این مطالعه با هدف تعیین SPF چند نمونه از فرآورده‌های ضدآفتاب به روش IN Vitro انجام شد.


دایره‌المعارف داروهای شیمیایی و گیاهی جهان
در این تحقیق دو روش برون‌تن برای تعیین SPF فرآورده‌های ضدآفتاب بکار برده شد، در روش ترانسپورازیک سوبسترای جدید، ارزان و در دسترس بنام نوراترنسپور هستفاده شد که نتایج حاصل از این روش ، نشانگر ارتباط خطی قوی (r0.97) با مقادیر حاصله از روشهای دورن‌تن هست که روی برچسب فرآورده‌ها ذکر شده هست .


بررسی اثر ترکیبی کندر انزروت و صبر زرد بر التیام زخم جلدی در خرگوش
در روش دوم فرآورده ضدآفتاب در متانول حل شده و میزان عبور اسعه UV از محلولهای رقیق شده اون تعیین شد.


نقش مهارکننده‌های فسفو دی‌استراز اختصاصی در افزایش داخلی سلولی ‏‎AMP‎‏ و ‏‎GMP‎‏ و نقش آنها در تحریک گلیکوژنولیز- گلیکولیز گلونئوژنزیس د
در این روش ارزش SPF برای نمونه‌های مورد آزمایش بیش از حد انتظار بالا بود که پس از صاف کردن نمونه و جداکردن ذرات معلق جامد (اکسید روی تیتانیوم دی‌اکساید) تا حدودی بهتر شد و در این روش ارتباط معنب‌داری بین لگاریتم میزان SPF تعیین شده و SPF مندرج روی برچسب فرآورده‌ها دیده شد.


مطالعه ارتباط برون‌تنی - درون‌تنی ژمفیبروزیل
(r0.88)

سنتز آزمایشگاهی نیتروفورازون
نمایه ها:


78 out of 100 based on 23 user ratings 398 reviews

جداسازی و تخلیص ضدسرطانی از خرگوش دریایی
ارزیابی اثر کاپتوپریل زیر زبانی در درمان سریع فشار خون شدید
ارزیابی اثر ضد توموری عصاره متانولی چهار گونه فرفیون به روش دیسک سیب زمینی
بررسی اثر ضدالتهاب و ضددردی ترکیب جدید ریجیدشده بنزوفورانی 3 و 4 - دی هیدروکسی چالکون با تست های فرمالین، هات پلیت و کاراگینین در موش سوری
بررسی اثرات زعفران بر سیستم ایمنی هومورال مردان
بررسی استرس‌های محیطی روی ظرفیت تولید بتاکاروتن و ویتامین E در میکرالگ Dunaliella Teriolecta DCCBC26 جدا شده از دریاچه ارومیه
طراحی یک روش آنالیز جدید جهت تعیین مقدار همزمان دیازپام و دو متابولیت آن نوردیازپام و اکسازپام در پلاسمای انسان
تشخیص و تعیین مقدار اسید گلیسیریتنیک (GA) در سرم Rat پس از مصرف خوراکی عصاره مائی ریشه شیرین بیان با روش HPLC
ارزیابی درون تنی سیستم دارو رسانی کاشتنی نالترکسون در خرگوش
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*