آثار عصاره تام و اسانس گیاه باریجه و مواد موثر آن بر روی انقباضات عضله صاف ایلئوم رت بتا - pinene و آلفا-

آنالیز کیفی و کمی اجزاء موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروپولیس ایران به روش‌های GC/MS و کلریمتری و بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن
بررسی اثرات آنتی دیابتی و آنتی اکسیداتیو استرس عصاره حاصل از گیاه Phlomis anisodonta Bioss در موش صحرایی دیابتی
بررسی کارائی و عوارض جانبی آیوهگزول ساخت داخل با نام تجاری آیوپاک با نمونه مشابه خارجی با نام امنی پاک در آنژیوگرافی محیطی
مطالعه تشکیل آرتیفکت حاصل از واکنش جند داروی حاوی حلقه پی پرازین با دی کلرومتان و بررسی آن به روش HPLC
اندازه‌گیری کمی همزمان دو رنگ مجاز صناعی قرمز (کارمویزین و پونسیا 4R) در مواد خوراکی توسط روشهای کمومتریک
تهیه و بررسی آزادسازی دارو از میکروسفرهای PLGA حاوی تریپتورلین استات
How to write an ISAPI plugin?
Need help configuring IIS to serve 2.0 web services
How do I programmatically (in vbscript) change/set the tcp port for a site under IIS?
IIS on Windows XP
.htaccess or .htpasswd equivalent on IIS?
start specific iis 6.0 website via script
Is it possible to forward all traffic to an IP Address?
Removing Interdev from an IIS 5 (Windows 2000 Server) virtual directory and replacing with FTP
Is it possible to make part of a site on IIS only viewable from localhost?
GAC Problem: Keep getting old version

آثار عصاره تام و اسانس گیاه باریجه و مواد موثر آن بر روی انقباضات عضله صاف ایلئوم رت بتا - pinene و آلفا-
این تحقیق به منظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی و اسانس گیاه باریجه و ترکیبات آلفا-پنین و بتاپنین روی انقباضات عضله صاف ایلئوم ایزوله رات (invotro) طراحی شد.


ارزیابی معلومات و مهارتهای حرفه‌ای داروسازان شاغل در داروخانه‌های شهر تهران
مطالعه تجربی روی شش بافت مجزا قسمتی از ایلئوم رات انجام شد.


بررسی روند تغییرات نسخ بیمه شدگان تأمین اجتماعی مراجعین به داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمه‌اول سالهای 1381-13
انقباضات ایزوتونیک ایجاد و ثبت شد.


Phytochemical Analysis and Antimicrobial and Cytotoxicity Bioassays of Ferulago Bernardii Tomk.& M.Pimen
اثرات عصاره و اسانس گیاه باریجه و مواد موثره اون به تنهایی و با هم روی انقباضات اندازه‌گیری گردید.


مقایسه خارج دهانی اثر پاکسازی دو روش استفاده از وسایل چرخشی Protaper و دستی رایج K-File در کانال مزیوباکال دندانهای مولر اول فک بالا
داده‌ها با روش مشاهده و لوازم چک‌لیست گردآوری تجزیه و تحلیل شد.


فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سوسپانسیون فلوکونازول


بررسی سطح هموسیستئین پلاسما در بیماران دیالیز صفاقی شهر کرمان و تاثیر ویتامین تراپی در کاهش مقدار آن


60 out of 100 based on 35 user ratings 110 reviews

بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس اندامهای مختلف بومادران رسمی (Achillea millefolium) به روش تقطیر با بخار آب در مراحل مختلف فنولوژی گیاه کاشته شده در هرب
بررسی قابلیت جذب UV و امکان استفاده از عصاره پنج گیاه دارویی در فرمولاسیون‌های ضدآفتاب و تعیین SPF آنها
بررسی اثرات تجویزی طولانی مدت اسید فولیک بر یادگیری احترازی غیر فعال در رت
بررسی اثر ضددردی و ضدالتهابی مشتق جدید ریجیدشده 4 - بوتوکسی بنزوپیرانی 3 و 4 - دی هیدروکسی چالکون با تست‌های هات‌پلیت، فرمالین و کاراگینین در
بررسی الگوی مقاومت دارویی استافیلوکوکوس اورئوس اکتسابی از جامعه در آزمایشگاه مرکزی در سال 1388 و 1389
بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره متانولی پرکوله دانه زنیان با تست های هات پلیت، فرمالین و پلتیسموگرافی در موش NMRI
فرمولاسیون لوسیون گیاهی بر علیه قارچ‌های پیتروسپورم اوال و اوربیکولار با استفاده از ترکیب سه گیاه دارویی Matricaria aurea (Loefl.)Schultz Bip و Fumaria Parviflora La
فرمولاسیون لوسیون گیاهی تقویت کننده مو
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*