بررسی اثر تزریق داخل تومور ‏‎Cartilage extract‎‏ کوسه ماهی بر روی اندازه تهاجم موضعی و متاستاز استئوسارکوم در حیوان آزمایشگاهی (خرگوش)


بررسی اثر تزریق داخل تومور ‏‎Cartilage extract‎‏ کوسه ماهی بر روی اندازه تهاجم موضعی و متاستاز استئوسارکوم در حیوان آزمایشگاهی (خرگوش)
نظر به اینکه نقش مستقیم مواد موجود در غضروف کوسه به عنوان راهی برای شیمی درمانی تا کنون به طور سیستماتیک مطالعه نشده هست.


تجزیه کیفی و کمی آنتی‌هیستامینیکهای سنتتیک و پدیده آلرژی
در این تحقیق سعی خواهد شد که توانایی عصاره غضروف در جلوگیری از رشد و تهاجم تومور به طور مستقیم در حیوان آزمایشگاهی بررسی شود.


کنترل و تعیین مقدار داروهای آنتی‌آنمیک
در تحقیقات بعدی می توان با جداسازی قسمتهای مختلف عصاره غضروف، ماهیت این ماده را تا حد امکان مشخص کرد.


کنترل میکروبیولوژی ویتامین ب 12 در فرآورده‌های دارویی
حتی بدون مشخص شدن ماهیت دقیق این مواد، اینکه تزریق داخل توموری ‏‎(Intratumorla)‎‏ عصاره غضروف باعث مهار رشد تومور میگردد، یک مدالیته درمانی عالی در شرایطی هست که تومور برای جراحی ‏‎Inaccessible‎‏ (غیر قابل دسترسی) باشد.


بررسی شامپوهای موجود در ایران
بنابراین به طور خلاصه، ثابت شده هست که غضروف: موجب مهار اونژیوژنز و نئوواسکولاریزاسیون می شود و به دلیل اینکه در اون، مهارنماينده کلاژناز وجود دارد (که برای تخریب غشا پایه توسط تومور لازم هست) باعث کم شدن تهاجم موضعی می شود و نیز باعث ممانعت از بزرگ شدن تومور از یک حد معین می شود.


اندازه‌گیری مواد معدنی در انواع پسته‌های ایران


بررسی آبهای خوراکی شهرستان بروجرد
نمایه ها:


54 out of 100 based on 59 user ratings 1034 reviews