طراحی پایلوت تولید لاکتوزهای دارویی و غذایی


طراحی پایلوت تولید لاکتوزهای دارویی و غذایی
طرح حاضر تولید لاکتوز در مقیاس پایلوت می باشد که پس از تولید باید ناخالصی های اون جدا گردد و لاکتوز خالص جهت مصرف در صنایع دارویی بدست آید.


ارگونومی


اندازه‌گیری سرب ادرار در کارگران چاپخانه‌ها و افراد سالم بروش اتمیک ابسوربشن


66 out of 100 based on 41 user ratings 1166 reviews

مقررات تحصیل و آموزش داروسازی در ایران و 17 کشور اروپائی
مقررات تحصیل و آموزش داروسازی در ایران و 19 کشور آسیائی
بررسی کامل آب سد لیتان
سیستم مبارزه با بیماریهای آمیزشی در درمانگاههای مخصوص این کار
بررسی وضع بهداشتی چند مهد کودک در تهران
فارماکودینامیکی مهمترین داروهای آنتی‌هیستامینیک و اثرات درمانی آنها روی عوارض آلرژیک
گیاهان دارویی آذربایجان که از آنها آب مقطر تهیه می‌کنند
چاشنی‌های مورد مصرف در خوراکهای ایرانی
قوانین داروسازی ایران و کندوکاوی در آن
بررسی آب و لجن دریاچه شورابیل - اردبیل
بررسی هیپوفائه رامنوئیدی ایران
مطالعه فرآورده‌های نواومیک و جدا کردن آلکالوئیدهای آن بطریقه کروماتوگرافی
IIS Multiple Domain Redirect
Can not add '.* " at mapping of IIS
What's the optimal GZIP compression setting for IIS?
virtual directories with different .net frameworks
Blackberry HTTP Header
How do I renew an SSL certificate for several years in IIS?
How do I set the cachability of static files in IIS?
Change IIS Site Home Directory w/ Powershell
IIS: Redirect ALL requests to one page?
Cookie problems with virtual directories in IIS (deleting unwanted cookies)
*