تولید شیرهای غنی شده از اسیدهای چرب امگا-3 با اشکال دارویی حاوی لوکوزاهگزائنوییک (DHA) از ماهیان سردآبی


تولید شیرهای غنی شده از اسیدهای چرب امگا-3 با اشکال دارویی حاوی لوکوزاهگزائنوییک (DHA) از ماهیان سردآبی
اسیدهای چرب چند غیر اشباع زنجیر بلند امگا-3 Long Chain omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids (n-3 LCPUFA) خصوصاً EPA (اسید چرب 20 کربنه با 5 پیوند دوگان) و DHA (اسید چرب 22 کربنه با 6 پیوند دوگانه) در ساختار بافتهای مغز و شبکیه چشم انسان و حیوانات در دوران جنینی بسیار حایز اهمیت می‌باشد طوری که کمبود این مواد موجب تأخیر در رشد بافت مغز و تشکیل سلولهای شبکیه چشم و در نتیجه موجب اختلال در عمل مغز و قدرت بینایی می‌شوند از طرف دیگر موثر بودن این مواد در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها در بزرگسالان خصوصاً در افراد مستعد به بیماریهای قلبی عروقی ضرورت توجه بیشتر این مواد را دو چندان می‌نماید.


داروسازی در ایران
این مواد در بدن انسان ساخته نمی‌شوند و تنها از طریق غذا تأمین می‌شوند.


بررسی کرمهای روده‌ای در منطقه کازرون
آبزیان خصوصاً ماهیان سردآبی غنی از اسیدهای چرب چند غیر اشباع زنجیر بلند هستند که می‌توانند به عنوان منبع تأمین نماينده اسیدهای چرب غیر اشباع در برنامه غذایی انسان مدنظر برنامه گیرند.


بررسی جذب سرب در کارگران کارخانه باطری‌سازی نیرو
شیر گاو یکی از موادی هست که در تغذیه انسان و حیوانات نقش مهمی دارد در همین راستا این طرح با هدف بررسی امکان انتقال اسیدهای چرب امگا-3 (خصوصاً EPA و DHA) موجود در ماهی کیلکا به داخل شیر گاو از طریق خوراندن مکمل روغن ماهی به گاوهای شیری انجام شد.


مطالعه و اندازه‌گیری پروتئین و اسدهای آمینه پروتئینی درسه نمونه گندم (امید - روشن - بزوستایا) از گندمهای ایران
این تحقیق در 4 مرحله و در هر مرحله به مدت یک هفته هدایت شد.


بررسی ترکیبات بیوشیمیایی خون افراد خام‌خوار گیاهی و مقایسه آن با افراد عادی
در این تحقیق برای انجام آزمایش‌های مراحل 1 و 2 از 20 رأس گاو شیری در دو گروه شامل: 1- گروه آزمایش (جیره پایه با مکمل روغن ماهی) و 2- گروه کنترل (جیره پایه بدون مکمل روغن ماهی) هستفاده شد.


اعتیاد در خاورمیانه
ولی برای انجام آزمایش‌های مراحل 3 و 4 از 10 رأس گاو شیری در دو گروه 5 رأسی شامل: 1- گروه آزمایش (جیره پایه با مکمل روغن ماهی و 2- گروه کنترل (جیره پایه بدون مکمل روغن ماهی) هستفاده گردید.


بررسی وجود هیره‌ها در گرد و غبار منازل بعضی از شهرستانهای ایران و مطالعات خالص‌سازی آلرژنهای آنها
در مراحل 1 و 2 به هر رأس گاو گروه آزمایش‌ روزانه 100 گرم روغن ماهی خورانده شد و حال اونکه این مقدار در مرحله سوم به 300 گرم و در مرحله چهارم به 500 گرم افزایش یافت.


اندازه‌گیری مواد معدنی در نانهای مصرفی تهران
نمونه‌های شیر دو گروه از گاوها قبل از ورود به آزمایش و در پایان هر هفته از آزمایش جهت تعیین % چربی، پروتئین، وضعیت تابلوی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع جمع‌آوری و به آزمایشگاه ارسال گردید.

نتایج بدست آمده از مراحل مختلف آزمایش‌ها در بین دو گروه و نیز بین هفته‌های گروه آزمایش مقایسه شدند.

همچنین میزان تولید شیر هر رأس گاو قبل و پس از شروع آزمایش به طور روزانه جمع‌آوری و ثبت گردید.

نتایج بدست آمده از مراحل مختلف آزمایش‌ها در بین دو گروه و نیز بین هفته‌های گروه آزمایش مقایسه شدند.

نتایج این آزمایش‌ها عبارت بودند از: 1- بهبود کیفی اسیدهای چرب شیر گاو گروه آزمایش در مقایسه با شیر گاوهای گروه کنترل، طوری که میزان % اسیدهای چرب اشباع شیر گاوهای گروه آزمایش کاهش ولی میزان % اسیدهای چرب غیر اشباع افزایش داشتند.

2- افزایش اسید چرب امگا-3 (اسید لینولنیک) شیر گاوهای گروه آزمایش در مقایسه با هفته‌های ماقبل و نیز در مقایسه با شیر گاوهای گروه کنترلی.

3- بی تأثیر بودن روغن ماهی خورانده شده بر میزان % چربی و پروتئین شیر گاوهای گروه آزمایش در مقایسه با شیر گاوهای گروه کنترل.

4- کاهش میزان تولید شیر گاوهای گروه آزمایش در پایان هفته چهارم در مقایسه با شیر گاوهای گروه کنترل.

با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان پیشنهاد نمود که روغن ماهی می‌تواند در فرمول جیره غذایی گاوهای شیری به منظور بهبود کیفی اسیدهای چرب شیر خصوصاً اسیدهای چرب غیر اشباع، و نیز افزایش اسیدهای چرب امگا-3 شیر با هدف تأمین .....


نمایه ها:


72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews