وین/

بررسی AFB در اسمیر و کشت BAL و گاستریک لاواژ در بیماران اسمیر منفی و رادیوگرافی سینه مشکوک به سل ریوی
بررسی 4 ساله سندرم لب میانی در بخش برونکوسکوپی بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص ) زاهدان (1375-78)
بررسی شیوع احتباس ادراری با خروج سوند 12 ساعت پس از عمل ترمیم سیستوسل-رکتوسل در مقایسه با خروج سوند 72 ساعت بعد
بررسی اثرات آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی در جلوگیری از بروز عفونت پس از سزارین در گروه کم خطر
بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری برسرانجام حاملگی زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت درمان و
بررسی اثر PGE2 به دو روش شیاف واژینال و آمپول در دفع جنین مرده (IUFD) در سن 14-28 هفته در زایشگاه قدسن زاهدان در سالهای 1375-76
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
مقایسه اثر بی‌حسی اپیدورال با مخدرهای وریدی روی پیشرفت زایمان و آپگار نوزاد
بررسی اتیولوژی هپاتیتهای حاد ویروسی در زاهدان
اثر پروستاتکتومی بر روی میزان psa سرم در مبتلایان به bph
درمان اندوسکوپیک سنگ مثانه اطفال
ارزش رابطه Mentzer در غربالگری بتاتالاسمی مینور
مقایسه اعتبار شاخص MCV در مقابل MCH در غربالگری بتاتالاسمی
محاسبه میانگین فروکردن سوزن پونکیون لومبر در کودکان در کودکان
تعیین تیترآتی بادیهای مهارکننده در بیماران مبتلا به هموفیلی B و A مراجعه‌کننده به بخش هماتولوژی بیمارستان حضرت علی‌اصغر (ع) زاهدان در طی سال
بررسی ارتباط تیتر ASO با تداوم ضایعات دریچه‌ای قلبی در بیماران تب حاد رماتیسمی بستری در بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی‌اصغر (ع) در سالهای 1372
مقایسه شیوع گلودرد و گرفتگی صدا متعاقب لوله گذاری داخل تراشه با دو نو ع لوله تراشه (سوپا) و (راش ) در بیماران تحت بیهوشی عمومی در 24 ساعت اول بعد
مطالعه میزان موفقیت عملیات CPR در رابطه با تغییرات آنزیمهای قلبی و تغییرات EKG در بخش CCU بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص )
مقایسه اثر متوکلوپراماید و درو پریدول در جلوگیری از بروز تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی شکمی غیراورژانس در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) ز
مقایسه مدت زمان بی‌دردی لیدوکائین 0/05 با مخلوط لیدوکائین 0/02 و پتدین در بیحسی نخاعی
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*