هپاتیت ویروسی و راه جلوگیری از آن/

مقایسه اثر متوکلوپراماید و درو پریدول در جلوگیری از بروز تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی شکمی غیراورژانس در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) ز
مقایسه مدت زمان بی‌دردی لیدوکائین 0/05 با مخلوط لیدوکائین 0/02 و پتدین در بیحسی نخاعی
مطالعه اثر دیمن هیدرینات در کاهش انسیدانس تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی استرابیسم در 50 بیمار 6 تا 16 سال بستری در مرکز چشم پزشکی الزهرا زاهدان
سندرم‌دان (تیریزومی
بیماریهای پلور و معالجه جراحی
ارزیابی نقش پرپ در پیشگیری از عفونت زخمهای بعد از عمل در بخش جراحی عمومی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان به مدت 1 ماه
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
بررسی نتایج درمان نگاهدارنده در ترومای غیرنافذ شکمی در کودکان زیر 12 سال در مرکز جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 1371 لغایت 1376
مقایسه اثر آنتی بیوتیک خوراکی (مترونیدازول) با آنتی بیوتیک وریدی (آمپی سیلین و جنتا مایسین) در کاهش عفونت های پس از عمل آپاندیسیت در بیماران 10
بررسی ضرورت استفاده از لوله نازوگاستریک بعد از اعمال جراحی دستگاه گوارش
بررسی عوارض حین و بعد از عمل گذاشتن STENT در بیماران مبتلا به کانسر پیشرفته یک سوم تحتانی مری مهر 1376-1378
بررسی و مقایسه اثر متیل فنیدیت همراه با کلونیدین و اثر متیل فنیدیت با ویتامین B6 در درمان کودکان ADHD
بررسی و تعیین شیوع کلسیفیکاسیون غده پینه آل در مقاطع سی تی اسکن مغز
بررسی منحنی فراخوانی رفلکس H و موج M در حضور H قبل و بعد از تحریک الکتریکی سطحی ستون فقرات کمری
مقایسه القای آپوپتوزیس و میکرونوکلئی توسط بلئومایسین سولفات در مراحل مختلف چرخه سلولی لنفوسیتهای انسان
بکارگیری روش الیزا و مقایسه آن با روش خنثی‌سازی ویروس به منظور اندازه‌گیری عیار Igm ضد ویروس سرخک
بکارگیری آزمایش الیزا به منظور نشان دادن igg ضد ویروس اوریون و مقایسه آن با آزمایش خنثی‌سازی سرم
The plain x-Ray the diagnosis of the acute abdomen_
استفاده از Root amputation and hremisection در درمانهای پریودنتال
لیتوتریپسی و اندیکاسیونهای آن
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*