آیا زن حامله احتیاج به روی اضافی دارد/

بررسی تاثیر جریان الکتریکی تک فازی پالسی ولتاژ بالا در تسریع روند ترمیم زخم‌های فشاری معلولین ضایعات نخاعی
بررسی مقایسه‌ای تاثیر آیونتوفورزیس و فنوفورزیس دگزامتازون در درمان بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ
بررسی نقش آموزش در پیشگیری و درمان عوارض ناشی از مشکلات ستون فقرات کمری در بیماران کمردرد مزمن مراجعه‌کننده به بیمارستان لقمان حکیم سال 1379-8
بررسی آزمون EDPA در کودکان عادی 1-6 ساله شهر تهران
بررسی مقایسه‌ای مهارتهای حرکتی و عملکرد عصبی-عضلانی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی و دانش‌آموزان عادی 7-10 ساله
بررسی علایق سالمندان آسایشگاههای شهر تهران از نظر فعالیتهای فردی و اجتماعی
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
بررسی مقایسه‌ای آستانه‌های حس لمس سبک -فشار عمقی در انگشتان اشاره و کوچک دست غالب و غیرغالب مدرسین انجمن خوشنویسان ایران-شعبه تهران
تاثیر تجویز پروژسترون پس از تحریک تخمک‌گذاری بر فراساختمان آندومتر رحم موش در زمان لانه‌گزینی
دستگاه گردش خون ساختمان چشم-گوش
تعیین توانایی در ادراک فضاشناختی دهانی در دانش‌آموزان پسر سندرم داون 3-5 ساله عقلی تحت آموزش استثنایی
بررسی تطبیقی پردازش تضاد معنایی در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای پایه پنجم ابتدایی
تاثیر توانبخشی شنیداری-کلامی بر صوت کودکان ناشنوای مادرزادی کاشت حلزون شنوائی زیر 12 سال استان خراسان
بررسی و مقایسه شاخصهای نحوی و واژگانی در کودکان 3، 4، 5 ساله فارسی زبان
بررسی مقایسه‌ای رشد درک نحو در کودکان طبیعی و کودکان سندرم داون 4 و 5 ساله عقلی
بررسی مقایسه‌ای عملکرد مخچه و قشر خاکستری مغز در افراد عادی و لکنتی مذکر 25-17 ساله
بررسی تاثیر آموزش بهداشت فردی بر نتایج درمان و عود واژینیت کاندیدیایی در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاههای زنان تنظیم خانواده وابسته به
بررسی ارتباط سازگاری زناشوئی و تنیدگی ناشی از ناباروری در زنان مراجعه‌کننده به مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان در سال 1378
مطالعه تطبیقی سیستم اورژانس چند کشور انتخابی و ارائه الگویی مناسب برای ایران
بررسی علل عمده مراجعه بیماران بومی شهرستان رفسنجان به مراکز درمانی یزد و ارائه راهکارهای مناسب
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*