ماجرای کامل استیضاح دکتر فاضل

تعیین شیوع ریفلاکس مثانه به حالب در کلیه‌های پیوندی و تعیین شیوع عفونت ادرای در بیماران بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه در سال 1375
بررسی یافته‌های تشخیصی لاپاراسکوپی در خانم‌های نابارور مراجعه کننده به بیمارستان معتضدی کرمانشاه در سال 1376
مقایسه نتایج هیستوپاتولوژیک خونریزی بعد از یائسگی با دیلاتاسیون و کورتاژ و کورت‌نواک در سال 1374-75 در مرکز آموزشی درمانی معتضدی
تخلیه کیست‌های ساده تخمدان زیر سونوگرافی
بررسی یافته‌های بالینی و پاتولوژیک بیماران با شکایت از A. U. B. (خونریزی‌های نامرتب رحمی) و اقدامات درمانی انجام شده در سنین 40-50 سال از 75/1/1 لغای
مطالعه بیماران مبتلا به باز پس زدن ادار مثانه و روشهای تشخیص و درمانی آن در بیمارستان رازی کرمانشاه 1372-1375
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
به کارگیری آنزیم ایمنواسی به منظور تعیین غلظت سرمی گلوتایتون - S - ترانسفراز - 11 علامه، عبدالمیر
تغییرات بیوشیمیایی سرم خون و بافت سرطانی ناشی از بعضی درمانهای سیستمیک رایج در درمان سرطان پستان در رات نژاد اسپراک دوالی
بررسی مقایسه‌ای تجویز دو داروی مپریدین و کلونیدین در درمان لرز بعد از عمل جراحی
بررسی مقایسه‌ای بلوک عصب خمورال با سایر روشهای رژیونال آنستزی در شکستگی خارج کپسولی گردن خمور در بیمارستان طالقانی از تاریخ 75/5/1 لغایت 76/4/31
تعیین میزان اثر رنگهای طبیعی روی ناخن (نظیر حنا) براندازه‌گیری درصد اشباع اکسیژن بدست آمده از (Pulse oximetry) در یکصد بیمار
بررسی مقایسه‌ای بیهوشی عمومی بطور کامل از طریق ورید، با روش‌های معمول بیهوشی در اعمال جراحی مغزی طی سال تحصیلی 1374-75 در مرکز آموزش درمانی طا
گزارش پنج مورد عمل جراحی تومورکار سینوئید اپاتدکس در بیمارستان طالقانی و امام خمینی (ره) کرمانشاه از اول فروردین 75 لغایت شهریور 76
بررسی توصیفی تیمکتومی‌های انجام شده در بیماران میاستنی گراویس در بخشهای جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1370 لغایت 1376
برررس مقایسه‌ای تشخیص بالینی و بعد از عمل در 200 بیمار با ترومای بلانت شکمی در مراکز آموزش درمان امام خمینی و طالقانی
بررسی آینده‌نگر دو ساله موارد خونریزی گوارشی فوقانی منجر به عمل جراحی در خلال سالهای 1374-76 در بیمارستان دانشگاهی شهر کرمانشاه
بررسی شیوع اتیولوژیک انسداد دستگاه گوارش در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و آیت‌الله طالقانی کرمانشاه از مهرماه سال 1374 لغایت مهرماه 1376
بررسی وضعیت فعلی پشه خاکیها در کانون لیشمانیوز احشایی شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی
مقایسه تشخیص کلینیکی با IVP در بیماریهای سیستم ادراری در 200 بیمار در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*