تدابیر درمانی لوسمی بچه‌ها

بررسی واکنش بیماران تحت درمان باهمودیالیز نسبت به بیماری خودو ارتباط آن با پیگیری رژیم درمانی در مراجعه‌کنندگان به بخش
بررسی مقایسه‌ای میزان آگاهی مسئولین (روسا، مدیران، مدیران پرستاری) بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان اردبیل از شاخصهای آماری بیمارستانی
بررسی میزان کارآیی آموزشهای دانشگاهی رشته مدارک پزشکی از دید فارغ‌التحصیلان شاغل در مراکز درمانی و آموزش شهرهای شیراز و اصفهان 1376
ارزیابی تشخیصی و اتیولوژی بیماران مبتلا به پان‌سیتوپنی بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از مهر ماه 1374 لغایت مهرماه 1375
مقایسه یافته‌های غیرطبیعی VCUG در مبتلایان به اولین UTI با سونوگرافی طبیعی کلیه در دو گروه سنی بالاتر و پایین‌تر از 5 سال (1375-1377)
ارتباط نارسایی فازلوتئال با مصرف داروی کلومیفن سیترات در بیماران نازایی که در مرکز آموزشی درمانی معتضدی در سال 1375 با این دارو تحریک تخمک‌گذ
بررسی مقایسه‌ای بین نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه ادرار راندوم و پروتئین ادرار 24 ساعته در مبتلایان به پروتئینوری از مهر ماه 1374 لغایت
بررسی اپیدمیولوژیک جراحیهای شایع نوزادان و تعیین فراوانی مورتالیته متعاقب جراحی و علل آن در سالهای 1367-76 در بیمارستان کودکان مفید تهران
بررسی میزان شیوع اپی‌لپسی در کودکان دبستانی 7 تا 11 ساله شهر یزد
تعیین میزان طول اثر بیدردی بعد از عمل در تزریق اپیدورال پتیدیت در 50 مورد بیمار تحت جراحی کله سیستکتومی با توراسیک اپیدورال آنستزی و مقایسه ب
بررسی داروهای آتروپین و هیوسین در پیشگیری از HIccvp (سکسکه) در بیماران تحت بیهوشی عمومی و اثر درمانی گذاشتن کاتاتر در فضای پست نازال
بررسی و مقایسه اثرات داروهای مختلف در بیهوشی به طریق تزریق داخل استخوانی و داخل وریدی در طیور
بررسی تاثیر تماس مزمن سرب روی DNA، پروتئین و Ultrastructure غده‌های تحت فکی موش صحرایی
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
XAttribute implementing IComparable during tests, but not when live
Using XNamespace to create nicely formatted XML
*