بررسی اثر نانوکورکومین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری با تداخل و نقش مسیر نیتریک اکساید

ارزیابی عملکرد ماکروفاژهای صفاقی موش های balb/c حساس شده با دو نانوپارتیکل آلفا آلومینا(alpha alumina)و کایتوزان(chitosan) همراه شده با آنتی ژن های ترشحی
بررسی اثرات حفاظتی عصاره دو گیاه Sanguisorba minor، ferulago angulata بر سمیت سلولی و استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط پپتید بتا آمیلوئید بر روی کشت سلول های
بررسی ارتباط سطح سواد سلامت با طول مدت شیردهی در دو روش زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
بررسی تاثیر تجویز مکمل خوراکی آهن بر پارامترهای خونی در سه گروه زنان باردار مبتلا به بتا تالاسمی مینور و کم خونی فقر آهن، زنان باردار مبتلا ب
بررسی تاثیر قرص زنجبیل برسطح گلوکز خون زنان باردار مبتلا به دیابت پنهان بارداری GTT مختل:فاز سوم کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده
تاثیر برنامه تضمین کیفیت مراقبت پرستاری در مرکز سرپایی بر رضایت بیماران تحت عمل جراحی آب مروارید و خانوادهایشان
displaying sorted data in multiple columns
Is there a standard (non-WPF) way to do unusual shape/style dialogs?
Toolkits or Applications That Build UI From Xsd
Netbeans: Is it possible to convert a hand-coded GUI into one understood by Matisse?
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics

بررسی اثر نانوکورکومین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری با تداخل و نقش مسیر نیتریک اکساید
کورکومین یک ترکیب پلی فنلی اسن که به طور طبیعی در رژیم غذایی روزانه وجود دارد ، که دارای خواص ضد التهابی و اونتی اکسیدانی می باشد ، برخی گزارشات نشان می دهد که این ماده دارای اثرات محافط نورونی در سیستم اعصاب مرکزی می باشد .


مطالعه معلومات باروری و تعیین کننده های آن در زوجین در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج در تهران
شواهدی در اختیار هست که نشان دهنده ی تاثیر نیتریک اکساید در مسیر پاتوژنز بیماری تشنج می باشد .


مقایسه سطح سرمی mir-21 وارتباط آن با IL-6 و TNF-alpha در بیماران دیابت نوع 2 وافراد سالم
هر چند انتقال دهنده های عصبی و نورومدولاتورهای مختلف مانند اکسید نیتریک به عنوان اهداف پیشنهادی کورکومین معرفی شدند.


بررسی نتایج بارداری وشاخص‌های آنتروپومتریک نوزادان زنان مبتلا به بتا ‌تالاسمی مینور و سالم زایمان کرده‌ در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهر
مکانیسم های پنهان تاثیرات مرکزی این دارو هنوز کاملا کشف نشده اند .از این رو ما در این تحقیق به بررسی ضدتشنجی نانوکورکومین و مکانیسم های احتمالی اون در مدل تشنج القایی توسط پنتیلن تترازول پرداختیم .نتایج نشان داد که تجویز داخل صفاقی نانوکورکومین دارای خواص ضدتشنجی در دوز 10 mg/kg و بالاتر در موش سوری می باشد همچنین نشان داده شد که پیش درمانی با ال آرژینین(به عنوان یک دهنده ی نیتروکساید ) سبب معکوس شدن اثر ضدتشنجی نانوکورکومین به صورت وابسته به دوز می باشد .


بررسی، تاثیر اجرای برنامه ی طراحی شده تریاژ بر رضایت بیماران در اورژانس بیمارستان ولی عصر اراک
همچنین هستفاده از مهار نماينده های انتخابی و غیرانتخابی نیتروکساید سینتاز به همراه دوز پایین نانوکورکومین به طور قابل ملاحظه ای آستانه تشنج را افزایش داد.


" ارزیابی دز ورودی پوستی بیماران و دز موثر در یک فانتوم شبه انسانی همراه با شاخص های کیفیت تصویر (نسبت سیگنال به نویز، نسبت کنتراست به نویز، ق
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نیتریک اکساید ، نقش مهمی در اثرات نروپروتکتیو (محافظ عصبی) نانوکورکومین ایفا می کند ، و به نظر می رسد ایزوفروم القایی نیتریک اکساید سنتاز در اثرات ضدتشنجی این دارو موثر باشد .


ارزیابی بهترین نسبت ترکیبی اینترفرون آلفا و لامبدا در افزایش سیگنالینگ اینترفرون در نمونه PBMC بیماران مبتلا به هپاتیت سی مزمن و استفاده از


بررسی فاکتورهای دموگرافیک وگروه خونی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر یزد در سال 1395
نمایه ها:


54 out of 100 based on 49 user ratings 974 reviews

مقایسه تاثیر اجرای برنامه طراحی شده خود مراقبتی و اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم
ارزیابی تاثیر لنالیدوماید بر افزایش ایمنی زایی سلولی DNA واکسن برعلیه HCV و بررسی عملکرد آن بر سیستم ایمنی سلولی
بررسی اثر حفاظتی عصاره گیاه ferulago angulate بر سمیت سلولی و استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط پپتید بتا آمیلوئید (25-35) در سلول‌های PC12
بررسی تاثیر اجرای برنامه طراحی شده بر اساس « الگوی آموزش مداوم مشارکتی مبتنی بر صلاحیت » بر کیفیت مراقبت های پرستاری ویژه جراحی قلب باز
بررسی اثر اینترفرون بتا بر بیان ژن استئوپونتین و مهاجرت سلولی در سلولهای سرطانی رده مایلومایی
ساخت وکتور هیبرید Adeno-Associated Virus، بیان کننده ژن تیمیدین کیناز هرپس سیمپلکس جهت کنترل هدفمند بدخیمیEBV در شرایط آزمایشگاهی
لانه گزینی جنین موش بر سلول های شبه اندومتر حاصل از سلول های بنیادی اندومتر انسانی
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
Is it acceptable to normalize text box content when it loses focus?
Smallest functional UI unit?
*