انجماد شیشه‌ای تعداد محدود اسپرم با استفاده از تکنیک‌های Microdroplet و Cryotop و ذوب در دو دمای مختلف

تکوین روش طیف سنجی جذب اتمی برای شناسایی و تعیین مقدار باقیمانده فلزات سنگین سرب، کادمیوم، آرسنیک و جیوه در فرآورده‌های مکمل رژیمی حاوی شار
بررسی تاثیر مدل سازگاری" روی" در ارایه مراقبتهای تسکینی برکیفیت زندگی و رضایت از زندگی زناشویی بیماران ماستکتومی تحت شیمی‌درمانی
بررسی کیفیت خواب و اختلال خواب در افراد دیابتی نوع 2 در دو گروه با کنترل خوب و دیابت کنترل نشده
بررسی اثر محافظتی بیوکانین آ بر تغییرات رفتاری و بافت شناسی در مدل اولیه بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر تنیدگی شغلی در پرستاران
بررسی تاثیر تحریک مغتاطیسی مکرر مغزی با فرکانس 10 هرتز در ناحیه دورسولترال پره فرونتال چپ در عملکرد حافظه کاری افراد سالم
displaying sorted data in multiple columns
Is there a standard (non-WPF) way to do unusual shape/style dialogs?
Toolkits or Applications That Build UI From Xsd
Netbeans: Is it possible to convert a hand-coded GUI into one understood by Matisse?
Add a notification icon at the status bar in BlackBerry JDE 4.5.0
Experiences with User Interface Schema Definitions?
How can I implement user-friendly boolean logic in a web form GUI?
BlackBerry - ButtonField with centered Bitmap
UI Convention: Shortcut key for application exit? [closed]
where is the best place to find resources about user interface design topics
تبیین تربیت دینی بر اساس رویکرد تجربه دینی و نقد و بازسازی آن بر اساس آموزه‌های اسلامی
بررسی تغییرات استرس اکسیداتیو به واسطه ی سمیت کنژوگه ی دوستاکسل - هیالورونیک اسید در مدل هپاتوسیت جداشده ی رت
بررسی بیان miR-125b و miR-9 و miR-22 در میکرووزیکل های مشتق از رده های سلولی Jurkat و NB4.
بررسی اثر پاساژهای متوالی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر بیان ژن TERT و miR-138 در شرایط آزمایشگاهی
بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک و میزان مرگ و میر بیماران بستری در ICU
فرمولاسیون و ارزیابی برون تن هیدروژل مخاط چسب بینی نیکوتین هیدروژن تارترات
مقایسه سطح سرمی ویتامینD در کودکان مبتلا به عفونت‌های تنفسی مکرر فوقانی و تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد
مقایسه فضای ساب آکرومیال متعاقب خستگی عضلات کمربند شانه ای در زنان با و بدون شلی عمومی مفاصل از نگاه اولتراسونوگرافی
بررسی مهار چسبندگی هلیکو باکتر پیلوری به رده سلولی AGS با استفاده از ایمونوگلوبولین اختصاصی (IgY) تولید شده علیه پروتئین نوترکیب OipA و Hp-Nap هلیکو
بررسی اثر ضد تشنج کراتین به صورت حاد و مزمن بر آستانه تشنجات کلونیک ناشی از تزریق وریدی و صفاقی پنتیلن تترازول و تشنجات تونیک ناشی از ماگزیما
اثر نوروپروتکتیو اریتروپویتین بر نورون های حرکتی نخاعی در نوزاد موش صحرایی
بررسی جراحی اندوسکوپی اندونازال در بیماران داکریوسیستورینوستومی ناموفق خارجی در بیمارستان مصطفی خمینی در سالهای 92-84
اثر پروتئین غیر ساختاری شماره ی 4(NSP4) روتا ویروس در بازآرایی فیلامنت های بینابینی سلولی بوسیله مسیر کلسیم کالمودیولین کیناز
Learning to create beautiful /next-generation GUI
Abstract testing of GUIs
BlackBerry - Custom Layout
GUI controls appearing and disappearing based on user inputs [closed]
How might I grab all windows with a certain word in their titles?
Looking for a GUI debugger that runs on windows and can remote debug on Linux [closed]
Is there a language and platform agnostic declarative GUI language that isn't XML?
How do I set QMenu to align to the right of a toolbar?
Is it acceptable to normalize text box content when it loses focus?
Smallest functional UI unit?
*