ارزیابی و سنجش عملکرد تولید یکپارچه مرغ گوشتی در شرکت زربال


ارزیابی و سنجش عملکرد تولید یکپارچه مرغ گوشتی در شرکت زربال
چکیده ارزیابی و سنجش عملکرد تولید یکپارچه مرغ گوشتی در شرکت زربال در این تحقیق مزیت های عملکردی تولید یکپارچه مرغ گوشتی در شرکت با رویکرد تحقق اهداف سهامداران محترم شرکت که مهمترین اهداف اونها ماکزیمم کردن سود می باشد، مورد بررسی برنامه گرفته هست .


طراحی استراتژی توسعه صادرات در صنعت سنگ ساختمانی و تزئینی کشور ایران
با توجه به اینکه شرکت زربال دارای نیروهای کارآمد، متخصص و دارای تجربه بالا در این صنعت می باشد و سرمایه گذاری های بالایی نیز در اون انجام پذیرفته هست، نتوانسته انتظارات سهامداران را از طریق داشتن مزیت زنجیره تولید یکپارچه برآورده نماید، بطوریکه بازده سرمایه گذاری در این شرکت بسیار ناچیز هست و اقدامات مدیریت شرکت فوق تاکنون قادر به حل مشکلات مطروحه در اون نبوده و شرکت از نظر سوددهی در شرایط نا مناسبی بسر می برد.


شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی: شرکت‌های صادراتی بوشهر
با توجه به اهداف و سوالات مطرح شده که شامل : الف) تولید یکپارچه مرغ گوشتی در شرکت زربال موجب افزایش سود می شود.


بررسی تاثیر ترجیحات رنگ بر ترجیح محصول با تاکید بر نقش تعدیل‌گری عوامل جمعیت‌شناسی (مورد مطالعه: خریداران کفش ورزشی)
ب) تولید یکپارچه مرغ گوشتی در شرکت زربال باعث کاهش هزینه می گردد.


بررسی تأثیر عناصر طراحی تبلیغات بر مقاصد رفتاری با میانجی‌گری ارزش درک شده (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان بستنی میهن)
برای گردآوری اطلاعات به صورت ذیل عمل شده هست : پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی و از اونجائیکه داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری می شود، از نوع پیمایشی هست.


ارائه الگویی برای شایستگی مدیریتی مدیران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
جامعه آماری پژوهش حاضر، هستفاده از نظرات 62 نفر از خبرگان و صاحب نظران صنعت طیور کشور، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت زربال بوده هست که از سابقه طولانی در فعالیت های اجرایی پرورش مرغ گوشتی، تامین خوراک طیور، امورات بازرگانی و توانایی های علمی تخصصی در این رشته فعالیت برخوردارند.


بررسی ارتباط عوامل اقتصاد کلان و بازده سهام از طریق آزمون قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT) در بورس اوراق بهادار تهران
در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات در ارتباط با شرایط موثر بر انتخاب تولید نمايندگان، از مطالعه کتابخانه ای و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز در ارتباط با جامعه آماری از روش مصاحبه و پنج پرسشنامه هستفاده شده هست.


تاثیر کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام ایران خودرو
نتایج به دست آمده از آزمون ها نشان داد که متغیرهای مستقل(زنجیره تأمین، بازاریابی و آموزش و توسعه منابع انسانی ) در فرآیند تولید یکپارچه مرغ گوشتی با هر دو متغیر وابسته (سودآوری و کاهش هزینه) دارای رابطه معناداری می باشند.همچنین این متغیرها هم بر روی سودآوری و هم کاهش هزینه در تولید یکپارچه مرغ گوشتی در شرکت زربال تأثیر می گذارند.


بررسی تاثیر کنترل داخلی و قوانین مدیریت ریسک بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews