آزمون و تحلیل رفتار پاده‌ای در بورس اوراق بهادار تهران با روش FHW


آزمون و تحلیل رفتار پاده‌ای در بورس اوراق بهادار تهران با روش FHW
از دیرباز تلاش بشر به صورت کلی و دانشمندان به صورت خاص در جهت مدل سازی رفتار انسان و در نتیجه پیش بینی پذیر کردن رفتارهای او بوده هست.


شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اثرگذار مدیریت ارتباط با مشتری جهت اجرای موفقیت آمیز کسب و کار الکترونیک با تحلیل سلسله مراتبی در صنعت خودروسازی
اقتصاد کلاسیک که انسان را موجودی عقلانی تصور میکند یا شواهد بسیار زیاد مورد خدشه واقع شده هست.


سنجش میزان تفکر استراتژیک مدیران معاونت نظارت مالی و خزانه‎داری کل کشور
از اینرو اقتصاد مالی-رفتاری که گونه جدیدی از رهیافت اقتصادی هست ضمن هستفاده از تحلیلهای روان و جامعه شناسانه سعی در تبیین رفتار اقتصادی انسان دارد.


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت بانکداری شرکتی (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین و بانک توسعه صادرات)
شاخص LSV که برای سنجش میزان رفتار پاده‌ای (گله‌ای، رمه‌ای) توسط لاکونیشوک و همکاران معرفی شده روشی کلاسیک و ساده برای سنجش وجود و میزان رفتار پاده‌ای هست.


بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
با اینجال فری و همکاران در مقاله‌ای ضمن ارائه روشی تازه به نام FHW اشکالاتی را بر روش LSV وارد دانسته اند.


بررسی امکان سنجی استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و شناسایی موانع استقرار آن در شرکت راه آهن ج.ا.ا
در این پژوهش ضمن برشمردن اشکالات وارد به روش LSV، روش تازه (FHW) در یک دوره 41 ماهه (ابتدای آذر 1389 تا انتهای اسفند 1392) و با اطلاعات خرید و فروش 210 شرکت بورس اوراق بهادار شهرستان تهران معرفی شده هست.


بررسی تاثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر ابعاد ارتقاء عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
نتایج حاکی از وجود رفتار پاده‌ای در بورس در طی دوره مورد بررسی اما میزان اون برخلاف مطالعات انجام گرفته با روش LSV کمتر و در حد کشور‌های در حال توسعه هست.


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با نوآوری از مسیر سرمایه دانشی
همچنین رابطه‌ی معنی داری میان شاخص پاده‌ای و شاخص کل بورس و میزان سرمایه وارد شده به بورس دیده شده هست.


بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ایساکو)54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews