بررسی تاثیر ارتقاء تکنولوژی در رشد فروش شرکتهای بیمه در ایران (مطالعه موردی شرکت‌های بیمه ایران، دانا و پارسیان)


بررسی تاثیر ارتقاء تکنولوژی در رشد فروش شرکتهای بیمه در ایران (مطالعه موردی شرکت‌های بیمه ایران، دانا و پارسیان)
امروزه به کار گیری تکنولوژی نقش کلیدی در رشد فروش شرکت ها و ساوقت ها ایفاء می کند.


بررسی رابطه بین هوش رقابتی با چابکی سازمانی و پاسخگویی سازمانی کارکنان بانک صادرات استان اردبیل
و برای باقی ماندن در عرصه رقابت، شرکت ها وساوقت‌ها ناگزیر باید به تحول تکنولوژی و ایجاد تکنولوژی‌های پیشرفته و ارتقاء تکنولوژی روی بیاورند.


بررسی و تعیین اثربخشی فاکتورهای موثر براجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سایپاپرس
تکنولوژی و به کارگیری اون در طراحی و تولید محصولات، از مهم‌ترین مسائل قابل توجه برای مدیران و صاحبان شرکت ها، رمز بقاء و افزایش فروش می باشد، این پایان نامه با هدف تعیین میزان تأثیر ارتقاء تکنولوژی بر رشد فروش شرکت های بیمه در ایران تهیه و تدوین شده هست، برای انجام این کار از جامعه آماری مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه ایران، دانا و پارسیان با هستفاده از لوازم پرسشنامه و روش در دسترس برای جمع آوری اطلاعات هستفاده شده و مبادرت به جمع آوری اطلاعات گردیده هست.


توسعه مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در حوزه خلیج فارس به روش پانل دیتا
طرح تحقیق بر مبنای تحقیق میدانی شاخه تحقیق توصیفی می باشد.


مدیریت نقدینگی صندوق شعبه مرکزی بانک آینده با استفاده از مدل لاندای امری
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت توصیف متغیر ها و از آمار هستنباطی نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه های تحقیق هستفاده شده هست و رابطه بین تکنولوژی و رشد فروش و شرایط یا اجزاء تکنولوژی (شامل نرم افزار، سخت افزار، ساوقت افزار و انسان افزار) و شرایط رشد فروش (شامل افزایش سرعت محاسبه و ارزیابی ریسک، تحویل به موقع بیمه نامه مورد نیاز بیمه گذار، تسریع درپرداخت خسارت به زیاندیدگان و کاهش هزینه های بیمه گری) را با رشد فروش مورد بررسی برنامه می دهد.


تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مدل شاخص رضایت مشتری (CSI)، (مطالعه مورد: شعب بانک پارسیان استان گیلان)


بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک مطالعه موردی: بانک‌های سپه و پارسیان استان تهران


78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews

بررسي ميزان اعتماد بنفس مديران بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
موانع وراهکارهای توسعه کار آفرینی در سازمان فنی وحرفه ای (مطالعه موردی سازمان فنی حرفه ای تهران)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در موفقیت دولت الکترونیک (مطالعه موردی آب و فاضلاب استان تهران)
بررسی نقش عوامل موثر بر تبادل دانش ضمنی بین بخش بازاریابی و فروش و تاثیر آن‌ها بر موفقیت بازاریابی (مورد مطالعه: نمایندگی‌های بیمه کارآفرین
بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری بر فرآیند خلق دانش مشتری در جهت تولید محصول یا خدمت نوآورانه (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان د
بررسی تأثیر e-crm بر رضایت مشتریان گروه خودروسازی سایپا
تحلیل علل فرار مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه کادر مالیاتی اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی
بررسی تاثیر ابعاد تجارت سیار بر قصد خرید با اثر میانجی رضایت استفاده‌کنندگان تجارت سیاردر بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: مشتریان بانک‌ها
*