بررسی رابطه هزینه سرمایه با جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای تامین مالی در مدلهای سه و چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد


بررسی رابطه هزینه سرمایه با جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای تامین مالی در مدلهای سه و چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد
در حال حاضر، توسعه اقتصادی یکی از بحث های بسیار مهم و مطرح در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سراسر دنیا می باشد.


بررسی مسائل و مشکلات کادر اداری وزارت آموزش و پرورش
یکی از جنبه های مهم توسعه اقتصادی در هر کشور توسعه بازار سرمایه هست و پیشرفت و توسعه‌ی صنعتی هر کشوری به میزان توسعه‌یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار اون وابسته هست، هر چه بازار سرمایه‌ی کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد کارایی اون نیز بیشتر خواهد بود.


بررسی مقدماتی میزان استرس مدیران بخش صنعتی دو کارخانه
همچنین یکی از اهداف و آرمان-های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی هست، بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب‌ترین و پربازده‌ترین بخش‌های بازار شود.


بررسی مقدماتی وضع موجود مسئله مدیریت در دستگاههای اجرایی استان زنجان
هدف از ارائه‌ی صورت‌های مالی آگاه نمودن سهامداران و سایر ذینفعان از عملکرد شرکت هست که به‌ وسیله اون سهامداران بتوانند نسبت به عملکرد گذشته و آینده‌ی پیش روی ساوقت قضاوت نمايند.


بررسی نیروی انسانی دستگاههای مشمول نظام بودجه استان سال 1368
در صورت های مالی، وضع مالی شرکت در یک مقطع مشخص وقتی (ترازنامه) و عملیات شرکت طی دوره گذشته (صورت سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی) نقل می‌شود.


بهینه سازی سیستم هماهنگی و کنترل در طرح خصوصی سازی مجتمع بندری شهید رجایی
ارزش واقعی صورت‌های مالی در این نهفته هست که که می‌توان با هستفاده از اون‌ها سود خالص و سود تقسیمی آینده را پیش بینی کرد.


تحقیق و بررسی مربوط به اصلاح کادر اداری آموزشهای فنی و حرفه‌ای
از دیدگاه یک سرمایه‌گذار، پیش‌بینی آینده همان موضوعی هست که بدان سبب صورت‌های مالی تجزیه و تحلیل می‌شوند.


تحقیق و بررسی مربوط به سیستم حقوق و دستمزد کادر اداری ، ستادی و آموزش فنی و حرفه‌ای
ولی از دیدگاه مدیریت، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از این جهت سودمند هستند که می‌توان با هستفاده از اون‌ها شرایط آینده را پیش‌بینی کرد و مهمتر اینکه می توان بدان وسیله برای عملیاتی که بر رویدادهای آینده اثر خواهد گذاشت برنامه‌ریزی نمود.


تحلیل نیروی انسانی کارکنان مرکز آمار ایران
توسعه بازار سرمایه و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران بالقوه جهت سرمایه گذاری در این بازار مستلزم وجود راهکارها و بستری مناسب برای جذب سرمایه های غیرکارای اونها و هدایت به بخش های مولد می باشد.

بنابراین حسابداران بایستی با انجام تحقیقات وسیع به بررسی و تجزیه و تحلیل انواع تئوری ها و مدل های ارائه شده پرداخته و به وضعیت موجود اکتفا نکرده، همواره به دنبال آزمون مدل های موجود باشند، بدیهی هست که در این صورت دستیابی به موارد پیش فرموده و امکان فراهم آوردن و ارائه صورت های مالی ای که منجر به افزایش توان تجزیه و تحلیل هستفاده نمايندگان شده و سرانجام پیش بینی بهتر اونان را میسر سازد، دور از دسترس نخواهد بود.

(رضایی،1391،ص2)


54 out of 100 based on 39 user ratings 314 reviews