متغیرهای تاثیر گذار بر عرضه و تقاضای برنج در ایران


متغیرهای تاثیر گذار بر عرضه و تقاضای برنج در ایران
برنج از جمله غلاتی هست که منحصرا برای تغذیه و مصارف انسانی کشت می شود وپس از گندم، دومین غله تامین نماينده عمده کالری خانوارها به ویژه خانوارهای اسیایی هست.


نقش بیمه و بانک در رشد اقتصادی ایران: رویکرد تعادل عمومی و سری زمانی
این گیاه در مناطق معتدل و دارای شرایط اب و هوایی مناسب یعنی دمای بالا و اب فراوان کشت میشود.


تاثیر واردات کالاها و خدمات واسطه‌ای بر رشد تولید و اشتغال در بخشهای مختلف اقتصاد ایران
از این رو ، مناسب ترین مناطق جهت کشت این محصول هستانهای شمالی کشور می باشد.


بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشداقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
امروزه برنج جزء کالاهای ضروری و پايه ی بوده و تقریبا تصور سفره خالی از برنج محال بنظر میرسد.


تأثیر جهانی شدن سیاسی بر تورم در کشورهای منتخب
از اینرو با توجه به اهمیت این کالای پايه ی و هستراتژیک تصمیم بر ان شد که پژوهشی در قالب رساله ای تحت عنوان بررسی متغییرهای تاثیر گذار بر عرضه و تقاضای برنج در ایران صورت گیرد.این رساله در 5 فصل تنظیم شده هست در فصل اول به ارائه کلیاتی راجع به برنج ، مقوله گیاه شناسی برنج و همچنین گونه های برنج مورد بررسی برنامه گرفت.تاریخچه این محصول در ایران و کشورهای دیگر نیز بیان شد..


ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی باد در نیروگاه بادی نیشابور
فصل بعدی اختصاص دارد به مطالعات انجام شده در ایران و کشورهای دیگر ، که بیشتر مطالعات فرموده شده از سیستم معادلات هموقت در مورد محصولات کشاورزی نظیر خرما و پسته بود.فصل سوم این رساله چارچوب نظری تحقیق میباشد که در ان چارچوب نظری تابع تقاضا و چارچوب نظری تابع عرضه را در ابتدا بیان کرده و در ادامه به بسط مبانی نظری در قالب محصول برنج پرداخته.


بررسی رابطه بین نگرش کارکنان در خصوص رعایت مسئولیت‌های اجتماعی با وفاداری آنان در شرکت دولتی آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول میباشد.


بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری بانکها (با تاکید بر نرخ ارز در بانک توسعه صادرات ایران)
و مکان ان نیز هم سه هستان شمالی کشور گیلان ، مازندران و گلستان هست.


تاثير حاکميت شرکتي بر حساسيت جريان نقدي سرمايه‌گذاري ( شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران)
قلمرو وقتی نیز از اطلاعات اماری سالهای 1380 الی 1390 هستفاده شده هست.روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق ، روش کتابخانه ای میباشد که در ان ، اطلاعات لازم از مقالات و تحقیقات داخلی و بخصوص خارجی و منابع اینترنتی هستفاده شده هست همچنین اطلاعات مربوط به متغییرهای تحقیق از اطلاعات ساوقت جهاد کشاورزی ، مرکز امار ایران، سایت موسسه مالي مرکزی و سالنامه اماری هستانها جمع اوری شده هست.در فصل چهارم ابتدا به مبانی نظری روش داده های تلفیقی اشاره شده وسپس با هستفاده از روش پانل دیتا به براورد توابع تولید و قیمت برنج داخلی در هستانهای گیلان ، مازندران و گلستان پرداخته شده.فصل پایانی این پژوهش نیز به جمع بندی و تشریح نتایج بدست امده اختصاص دارد و تلاش شده که پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و موانع موجود در تحقیقات اتی ارائه گردد.
54 out of 100 based on 49 user ratings 974 reviews