تأثیر حکمرانی خوب بر رفتار نرخ ارز حقیقی در ایران و کشورهای منتخب


تأثیر حکمرانی خوب بر رفتار نرخ ارز حقیقی در ایران و کشورهای منتخب
از اونجایی که نرخ ارز متغیر مهم و کلیدی در اقتصاد کشورها می‌باشد و مطالعات زیادی بر روی اینکه چه متغیر‌هایی می‌تواند بر رفتار نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته باشد و با توجه به این که نرخ ارز در همه نظام‌های اقتصادی یک رفتار هست، بنابراین نقش سیاست‌های اقتصادی و حاکمیتی در اون قابل بحث می باشد.


تجزیه عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسیدکربن در صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ایران با استفاده از روش LMDI
از این رو در این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر رفتار نرخ ارز حقیقی از طریق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) هستیم تا توجه سیاست گذاران اقتصادی را به نقش حاکمیتی و امتی بر نرخ ارز جلب کرده تا بتوان مسیری جدید برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی باشد.


بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا
نمونه این پژوهش شامل هشت کشور ایران، آمریکا، الجزایر، نروژ، روسیه، کانادا، ونزوئلا و حجاز و بین سال‌های 1996 الی 2012 می باشد.


بررسی رابطه مالکیت نهادی و دستکاری فعالیت های واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج نشان می‌دهد که در کشور ایران از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص اثر بخشی دولت تأثیر منفی و بی‌معنی بر رفتار نرخ ارز حقیقی دارد.


بررسی اثربخش حمل و نقل بر بخش کشاورزی در ایران
سایر شاخص‌ها از جمله مبارزه با فساد، کیفیت مقررات، حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی تأثیر معنی‌دار و منفی و شاخص‌های حاکمیت قانون و ثبات‌سیاسی و عدم خشونت تأثیرمثبت و معنی‌داری بر رفتار نرخ ارز حقیقی دارد؛ و از طرفی دیگر تأثیر حکمرانی بر رفتار نرخ ارز حقیقی در سایر کشورها متفاوت می‌باشد.


امکان سنجی اقتصادی، فنی و زیست محیطی احداث نیروگاه برق با سوخت بیوماس در کلان شهرها


کنترل هوشمند موجودی در زنجیره تأمین مبتنی بر سیستم‌های چند عامله


66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews