بررسی آثار و احکام سکوت در فقه امامیه و حقوق موضوعه


بررسی آثار و احکام سکوت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
این پایان نامه بمنظور بررسی آثار و احکام سکوت در فقه امامیه و حقوق موضوعه در پنج فصل تدوین گردیده هست: در فصل اول به کلیات، مفردات و مسایل اولیه همچون مقدمه، اهداف، پیشینه و روش تحقیق و واژه شناسی، ارزش سکوت و حکم تکلیفی سکوت پرداخته شده هست.


بررسی مفهوم و حجیت تنقیح مناط در فقه امامیه و اهل سنت
بخش دوم نگرشی بر نظریات فقهای شیعه و سنی در مسائل عبادی و الهی سکوت مانند نماز و روزه صمت داشته و در فصل سوم نقش سکوت در مسائل قضایی به رشته تحریر در آمده هست.


تفسیر ماثور و بررسی تطور آن با تکیه بر تفاسیر اثری شیعه
فصل چهارم که بیشترین مباحثات را در خود دارد مربوط به بررسی جایگاه سکئت در عقود لازمه، بیع، اجاره، مزارعه، کفالت و نکاح و عقود جایزه-عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت- وایقاعات -اسقاطات و شفعه از دیدگاه حقوقدانان و فقها پرداخته شده هست.


پژوهشی در تفسیر آیات ولایت و تبیین جایگاه آنها در سوره مائده از دیدگاه شیعه و اهل سنت
در فصل پایانی گذری اجمالی در مباحث اصولی تقریر معصوم، سیره عقلائیه و اجماع سکوتی دارد و در پایان نیز نتایج این کنکاش ذکر شده هست.


تحلیل هدف نهایی بعثت انبیاء و رابطه آن با دنیا و آخرت


بررسی تطبیقی حدود از دیدگاه قرآن، سنت ، فرق اسلامی و قانون مجازات اسلامی


54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews