عالم برزخ از دیدگاه قرآن و سنت


عالم برزخ از دیدگاه قرآن و سنت
اعتقاد به عالم برزخ یکی از مسائل قطعی دین مبین اسلام هست که در قراون کریم و احادیث مطهره به صراحت پیرامون اون سخن به میان آمده هست .


تأویلات قرآنی کشف الأسرار و عده الأبرار
این اعتقاد با بقای روح پس از مرگ دردنیا هستوار می باشد ، که این اعتقاد در ادیان الهی و غیرالهی نیز بعنوان یک اصل مهم شمرده می شود، بطوریکه دینی یافت نمی شود مگر اینکه برای انسان بقا و حیات طولانی تر از عمر این جهان قائل هست و پیروان خود را به اونسوی دنیا دعوت می نماید و نسبت به حساب و کتاب اون انذار می دهد .


معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی در پرتو روایات تفسیری
شاید معدود انسانی را بتوان یافت که مرگ را پایان زندگی بداند و از درون به اون راضی باشد چنانچه در مکاتب غیرالهی نیز حیات دنیوی را مدت کوتاهی از زندگی جاویدان بشر مطرح می نمايند.


بررسی فطریات در آثار ابن سینا، رنه دکارت، شهید مطهری و جان لاک


بررسی قرض و آثار و احکام آن در فقه و حقوق
نمایه ها:


72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews