بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع): جز اول


بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع): جز اول
در این رساله تعداد 351 روایت از امام صادق (ع) ذیل 86 آیه از جز اول قراون کریم یعنی سوره حمد و سوره بقره تا آیه 141 مورد بررسی برنامه گرفته اس؛ ابتدا روایات از کتب تفاسیر روایی قدیم و همچنین از جوامع حدیثی جمع آوری شده سپس متن و سند روایت در منابع مختلف تفسیری و روایی تطبیق و موارد اختلاف ثبت گردید.


عقلگرایی در تفاسیر قرن چهاردهم بر مبنای المیزان، المنار، فی ظلال القرآن و الجواهر
اونگاه لغات و عبارات مشکل در پاورقی توضیح داده شد.


نهضت احیای تفکر اسلامی در سده اخیر
اونگاه تحت عنوان ((توضیح)) ابتدا درباره اعتبار سندی روایت بحث شد مبنی بر اینکه این حدیث معتبر یا ضعیف یا مجعول و ...


وحی و ارتباطات الهی از دیدگاه قرآن و علم ارتباطات
هست.


شخصیت فلسفی شهید مطهری (ره) و ابتکارات او در فلسفه
و در آخر به بررسی دلالی حدیث پرداخته که آیا از نوع سبب نزول یا از نوع قصص و یا تفسیر و تاویل آیه و ...


شعر و صناعات ادبی، ابزاری برای تبلیغ
هست.


حجاب از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان الهی
و در پایان رساله جمعبندی و نتیجه بررسی ها به صورت جدول ارایه شده هست.


روش شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر روح‌الجنان


شخصیتهای شیعه از دیدگاه ابن‌خلکان در وفیات الاعیان (نقد و بررسی)
نمایه ها:
ع |


60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews