عدل الهی (از دیدگاه مولوی)


عدل الهی (از دیدگاه مولوی)
در میان مسائل کلامی، مسئله ؛عدل الهی؛ از دیرباز دارای اهمیت خاصی بوده هست، تا جایی که حجم بالای از مناقشات علمی متکلمان دینی، حول این موضوع بوده هست.


شعر و صناعات ادبی، ابزاری برای تبلیغ
از طرفی در عرفان نیز، از اون جهت که عرفا، افرادی دیندار و متشرع می باشند، بطور ناخودآگاه به این مسئله، توجه خاصی را معطوف نموده اند.


حجاب از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان الهی
بر همین پايه بر اونیم تا دیدگاه یک متفکر و عارف بزرگ اسلامی یعنی ؛جلال الدین محمد بلخی؛ مشهور به مولوی را در مواجهه با این مسئله بررسی نماییم.


روش شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر روح‌الجنان
مولانا عدالت را به دو قسم ؛عدالت تکوینی؛ و عدالت تشریعی؛ تقسیم می نماید و با توجه به دیدگاه خاص عرفانی خود اونها را توجیه و تفسیر می نماید.


شخصیتهای شیعه از دیدگاه ابن‌خلکان در وفیات الاعیان (نقد و بررسی)
وی چنین نتیجه می گیرد که عدالت تکوینی، پایه و پايه عدالت تشریعی می باشد.


پژوهشی در اهل حق و ارتباط آن با عرفان اسلامی (شیشه بنان حقیقت)
در خصوص مسئله ؛جبر و اختیار؛ که از مهمترین مسائل فرعی بحث عدل الهی می باشد، آیه شریفه ؛مارمیت اذریت...؛ را محور بحث برنامه داده و خیر تام و اختیار را رد می کند، و جبر را به دو قسم ؛جبر خاصگان؛ که جبری ممدوح و ؛جبر عامگان؛ که جبری مذموم و ناپسند هست، تقسیم می نماید، و در خاتمه مسئله را به گونه ای توجیه می نماید که به نظریه شیعه که ؛لاجبرو لاتفویض بل امر بین الامرین؛، می رسد.


ناسخ و منسوخ در قرآن
وی بطور کلی در تمام مسائل فرعی مربوط به عدل الهی (نظیر قضا و قدر، تضاد و مرگ) اظهار نظر کرده و تمامی اونها را به نحوی که بدور از افراط و تفریط جهال متصوفه می باشد توجیه می نماید.


بررسی مقایسه‌ای بحث حسن و قبح عقلی از دو دیدگاه کلام قدیم و جدید
از خصوصیات قابل توجه مولوی در مواجهه با بحث های کلامی این هست وی علیرغم حفظ نگرش ذوقی و عرفانی خود در مسائل و بحث های مربوط به علم کلام، سعی نموده هست پا را از حریم شریعت فراتر نگذاشته و حدود اون را رعایت کند.


رابطه الفاظ قرآن کریم با تاویلات
این مطلب، در سرتا سر کتاب شرک مثنوی و معنوی که در حقیقت تفسیری از قراون و احادیث نبوی می باشد، کاملا مشهود هست، چرا که اشعار وی همگی بر گرفته، از متون مقدس اسلامی یعنی قراون و احادیث می باشد.
60 out of 100 based on 45 user ratings 920 reviews