فنون هنری از دیدگاه قرآن و فقهاء


فنون هنری از دیدگاه قرآن و فقهاء
موسیقی ، مجسمه سازی ، خوشنویسی ، معماری ، بازیگری از عمده فنونی هست که مورد توجه این طرح برنامه گرفته هست و تحقیق و یافتن جواب در اطراف چگونگی بکارگیری اون مورد نظر محقق بوده هست .


تصحیح و تعلیق و مقدمه بر کشف الحقائق، اثر سیداحمدبن زین‌العابدین العلوی‌العاملی (ره) شرحی بر تقویم الایمان اثر میرمحمدباقر میرداماد (ره)


عفت کلام در قرآن


72 out of 100 based on 27 user ratings 152 reviews